De basis voor positieve teambuilding

De basis voor positieve teambuilding

In zijn invloedrijke boek “The Power of Positive Teams” geeft Jon Gordon onschatbare inzichten in het stimuleren van effectief teamwerk en het benutten van het potentieel van individuen binnen een collectieve omgeving. 

Gordon benadrukt de vier pijlers van een positieve teamdynamiek. Door deze elementen in het weefsel van een team te integreren, kunnen organisaties hun ware potentieel ontsluiten en buitengewoon succes behalen. Deze pijlers zijn:

  1. Communicatie: Duidelijke en open communicatie vormt de kern van elk succesvol team. Jon Gordon benadrukt het belang van een transparante dialoog, waarbij teamleden hun gedachten, ideeën en zorgen openlijk uiten. Effectieve communicatie bevordert begrip, vergemakkelijkt samenwerking en lost conflicten efficiënt op. Teams die prioriteit geven aan communicatie creëren een omgeving waarin iedereen zich gehoord en gewaardeerd voelt, wat leidt tot meer vertrouwen, een beter probleemoplossend vermogen en betere algemene prestaties.
  2. Verbinding: Het opbouwen van sterke banden tussen teamleden is een ander cruciaal element van een positieve teamdynamiek. Jon Gordon moedigt teams aan om een sfeer van kameraadschap, vertrouwen en wederzijds respect te creëren. Als individuen zich verbonden voelen, is de kans groter dat ze naadloos samenwerken, elkaar steunen en hun collectieve krachten bundelen om gezamenlijke doelen te bereiken. Echte banden binnen een team bevorderen de empathie, bevorderen het gevoel erbij te horen en verbeteren de algehele teamcohesie.
  3. Betrokkenheid: Een gedeeld gevoel van betrokkenheid is essentieel voor het succes van een team. Jon Gordon benadrukt het belang van het op één lijn brengen van individuele en collectieve doelen en het handhaven van een gedeelde visie. Wanneer teamleden zich inzetten voor een gemeenschappelijk doel, raken ze meer betrokken bij het succes van het team en tonen ze een niet aflatende toewijding om de gewenste resultaten te behalen. Betrokkenheid inspireert tot veerkracht bij uitdagingen, voedt de motivatie en creëert een sterke basis voor het team om te gedijen.
  4. Zorg: Voor elkaar zorgen is een transformatief aspect van een positieve teamcultuur. Jon Gordon benadrukt het belang van oprechte bezorgdheid, empathie en steun voor teamleden. Door een zorgzame omgeving te cultiveren, creëren teams een veilige ruimte waar individuen zich op hun gemak voelen om hun ideeën te uiten, risico’s te nemen en groeimogelijkheden te omarmen. Care bouwt sterke interpersoonlijke relaties op, verbetert het teammoreel en stimuleert uitzonderlijke prestaties.

Gordon beschrijft veel casussen, voornamelijk uit sportteams, om het belang van elke stap te benadrukken. Een van de boeiendste verhalen was dat van Brian Boland, de tenniscoach van de Universiteit van Virginia:

Brians team had net in een vroege ronde verloren op de Intercollegiate Tennis Association Indoor Championships in Chicago. Er was een sneeuwstorm geweest, dus hun vlucht naar huis was geannuleerd, en ze zaten vast in hun hotel. Brian had er genoeg van. Van 2001 tot 2012 coachte Brian veel getalenteerde teams bij UVA, maar ze leken nooit een kampioenschap te kunnen winnen. Brian verzamelde zijn team in zijn kamer en vroeg of ze dachten dat ze verbonden waren. Ze zeiden allemaal ja. Daarna vroeg hij hen wie de belangrijkste mensen in hun leven waren. Ze zeiden allemaal hun familie. Toen vroeg Brian of ze iets wisten over de familie van hun teamgenoten. Het bleek dat ze niets van elkaars familie wisten. Dus vroeg Brian hen hoe ze zichzelf als een hecht team konden beschouwen als ze niets wisten over de belangrijkste mensen in elkaars leven. Als u iemand kent, zou u dan niet moeten weten wat belangrijk voor hem is?

De rest van het verhaal kunt u lezen in Gordon’s boek, maar wat wij ervan hebben geleerd is dat je geen geweldige teams kunt bouwen zonder eerst interesse te tonen in elkaars leven. Begin met nieuwsgierig zijn. Nieuwsgierigheid zal u leiden naar de vragen die u moet stellen om diepgaande connecties op te bouwen. We kunnen ons alleen inzetten voor het team en diep geven om het gezamenlijke succes ervan door middel van interpersoonlijke connecties die voortkomen uit persoonlijke verhalen.

Author

  • Edwin Korver

    Edwin Korver is a polymath celebrated for his mastery of systems thinking and integral philosophy, particularly in intricate business transformations. His company, CROSS-SILO, embodies his unwavering belief in the interdependence of stakeholders and the pivotal role of value creation in fostering growth, complemented by the power of storytelling to convey that value. Edwin pioneered the RoundMap®, an all-encompassing business framework. He envisions a future where business harmonizes profit with compassion, common sense, and EQuitability, a vision he explores further in his forthcoming book, "Leading from the Whole."

Share the Post:

Recent Articles

Leiding geven vanuit het geheel: Harten en geesten verenigen in een symfonie van sterke punten

Organisatorische renaissance: Van siloïsering naar holoïsering

De lokroep van de verhalenverteller: De kunst van het verhalen vertellen onder de knie krijgen

Draaien van perfectie: Aanpassen aan het onvoorspelbare

De mythe van de ijsberg van onwetendheid

Generatief Onderzoek: Collectieve kracht benutten voor transformatieve verandering

Exponentiële groei door het delen van klantinzichten

De basis voor positieve teambuilding

Een constellatie van teams: Verdelende macht

Open Ruimte: Collectieve wijsheid ontketenen

Semco Style: De kracht van menselijke connecties

Sociocratie: De toestemmingsketen™

Veerkracht kweken: De Stockdale Paradox

Join Our NewsletterSubscribe To Our Newsletter

Receive the “Rebuilding Resilience: Nurturing the Human System in Post-Pandemic Organizations” whitepaper and get notified of new articles.