Exponentiële groei door het delen van klantinzichten

Exponentiële groei door het delen van klantinzichten

Het boek “Smarter Collaboration” van Heidi Gartner biedt waardevolle inzichten in de kracht van horizontale samenwerking in de onderling verbonden wereld van vandaag. Gartner benadrukt het afbreken van silo’s en het bevorderen van samenwerking tussen verschillende functies om geïntegreerde oplossingen te stimuleren. Door deze aanpak te omarmen, kunnen organisaties de collectieve intelligentie en uiteenlopende perspectieven van hun teams benutten, wat leidt tot innovatieve probleemoplossing, grotere wendbaarheid en betere algemene resultaten.

Horizontale samenwerking houdt samenwerking in tussen verschillende organisatorische afdelingen, functies en niveaus. Het doorbreekt traditionele hiërarchische barrières en moedigt individuen aan om horizontaal samen te werken, ongeacht hun formele rollen of titels. Gartner benadrukt de cruciale rol van horizontale samenwerking bij het stimuleren van geïntegreerde oplossingen, en hier leest u waarom dit cruciaal is:

  1. Diverse perspectieven: Horizontale samenwerking brengt mensen met verschillende achtergronden, vaardigheden en expertise samen. Door deze verschillende perspectieven te combineren, kunnen teams een breed scala aan ideeën en inzichten genereren, wat leidt tot innovatievere en uitgebreidere oplossingen. Door gedeelde kennis en gevarieerde ervaringen bevordert horizontale samenwerking een holistische benadering van het oplossen van problemen.
  2. Silo’s doorbreken: Traditionele organisatiestructuren leiden vaak tot silo’s, waar afdelingen of teams onafhankelijk van elkaar werken, waardoor de informatiestroom wordt beperkt en samenwerking wordt belemmerd. Horizontale samenwerking helpt deze silo’s te doorbreken door communicatie, het delen van informatie en de kruisbestuiving van ideeën te bevorderen. Dankzij deze mentaliteit van samenwerking kunnen teams de collectieve intelligentie van de hele organisatie benutten, wat resulteert in meer geïntegreerde en effectieve oplossingen.
  3. Wendbaarheid en aanpassingsvermogen: Wendbaarheid en aanpassingsvermogen zijn cruciaal voor succes in een snel veranderend bedrijfslandschap. Horizontale samenwerking stelt organisaties in staat om snel te reageren op veranderende markteisen en te profiteren van opkomende kansen. Door functieoverschrijdende samenwerking te bevorderen, kunnen organisaties een bredere pool van bronnen, expertise en kennis aanboren, waardoor snellere besluitvorming en flexibelere reacties op uitdagingen mogelijk worden.
  4. Verbeterde probleemoplossing: Complexe problemen vereisen vaak een multidimensionale aanpak. Horizontale samenwerking stelt teams in staat om verschillende vaardigheden, kennis en perspectieven te combineren om ingewikkelde uitdagingen aan te gaan. Door een omgeving te stimuleren waarin individuen horizontaal samenwerken, kunnen organisaties de collectieve intelligentie van hun teams benutten, wat leidt tot robuustere probleemoplossing en de ontwikkeling van geïntegreerde oplossingen.

Organisaties moeten silo’s afbreken, verschillende perspectieven benutten, wendbaarheid vergroten en het probleemoplossend vermogen verbeteren om te kunnen profiteren van functieoverschrijdende samenwerking.

In de onderling verbonden wereld van vandaag erkennen succesvolle organisaties dat de kracht van samenwerking niet alleen binnen individuele teams ligt, maar ook in de horizontale integratie van hun inspanningen. Door de principes van Gartner te volgen, kunnen organisaties het volledige potentieel van hun teams ontsluiten, innovatie bevorderen, productiviteit stimuleren en duurzaam succes behalen. 

Bovendien, en dit is de echte kick in het boek, Het onderzoek van Gartner toont aan dat bedrijven die in staat zijn om de silo’s te doorbreken om diepgaande klantinzichten te delen tussen teams, waardoor ze geïntegreerde oplossingen kunnen bieden in plaats van afzonderlijke diensten, het potentieel hebben om exponentiële groei te realiseren.

Titel: Slimmere samenwerking: Een nieuwe aanpak om barrières te slechten en werk te transformeren
Auteur(s): Heidi K. Gardner, Ivan A. Matviak
ISBN:  1647822742

Author

  • Edwin Korver

    Edwin Korver is a polymath celebrated for his mastery of systems thinking and integral philosophy, particularly in intricate business transformations. His company, CROSS-SILO, embodies his unwavering belief in the interdependence of stakeholders and the pivotal role of value creation in fostering growth, complemented by the power of storytelling to convey that value. Edwin pioneered the RoundMap®, an all-encompassing business framework. He envisions a future where business harmonizes profit with compassion, common sense, and EQuitability, a vision he explores further in his forthcoming book, "Leading from the Whole."

Share the Post:

Recent Articles

Leiding geven vanuit het geheel: Harten en geesten verenigen in een symfonie van sterke punten

Organisatorische renaissance: Van siloïsering naar holoïsering

De lokroep van de verhalenverteller: De kunst van het verhalen vertellen onder de knie krijgen

Draaien van perfectie: Aanpassen aan het onvoorspelbare

De mythe van de ijsberg van onwetendheid

Generatief Onderzoek: Collectieve kracht benutten voor transformatieve verandering

Exponentiële groei door het delen van klantinzichten

De basis voor positieve teambuilding

Een constellatie van teams: Verdelende macht

Open Ruimte: Collectieve wijsheid ontketenen

Semco Style: De kracht van menselijke connecties

Sociocratie: De toestemmingsketen™

Veerkracht kweken: De Stockdale Paradox

Join Our NewsletterSubscribe To Our Newsletter

Receive the “Rebuilding Resilience: Nurturing the Human System in Post-Pandemic Organizations” whitepaper and get notified of new articles.