Generatief Onderzoek: Collectieve kracht benutten voor transformatieve verandering

Generatief Onderzoek: Collectieve kracht benutten voor transformatieve verandering

Generatief onderzoek benadrukt generativiteit binnen Positief Onderzoek, een benadering van onderzoek en probleemoplossing die zich richt op het genereren van nieuwe inzichten, mogelijkheden en oplossingen. Er komt een mentaliteit van verkenning, nieuwsgierigheid en creativiteit bij kijken.

Hier volgen enkele kenmerken van generativiteit binnen de context van Positief Onderzoek als een benadering van organisatorische verandering:

 • Openheid van geest: Generatief onderzoek vereist een open en ontvankelijke instelling. Het houdt in dat u vooroordelen moet opschorten en ideeën en perspectieven moet verkennen die het conventionele denken in twijfel kunnen trekken.
 • Nieuwsgierigheid en verkenning: Generatief onderzoek wordt gedreven door nieuwsgierigheid en een verlangen om nieuwe mogelijkheden te verkennen. Het houdt in dat u indringende vragen stelt, verschillende perspectieven zoekt en dieper in de onderliggende problemen duikt om nieuwe inzichten aan het licht te brengen.
 • Creatief denken: Generatief onderzoek moedigt creatief denken aan. Het betekent loskomen van traditionele of beperkte benaderingen en innovatieve en vindingrijke oplossingen omarmen. Het moedigt mensen aan om buiten de gebaande paden te denken en onconventionele ideeën te overwegen.
 • Samenwerking: Generatief onderzoek heeft vaak baat bij samenwerking. Hierbij worden meerdere belanghebbenden, experts of verschillende perspectieven actief betrokken bij het verkennen en genereren van ideeën. Samenwerking bevordert synergie en collectieve intelligentie, wat leidt tot rijkere en innovatievere resultaten.
 • Iteratieve en adaptieve aanpak: Generatief onderzoek is een iteratief en adaptief proces. Het erkent dat oplossingen en inzichten in de loop van de tijd kunnen evolueren en veranderen. Het houdt de bereidheid in om ideeën te herzien en te verfijnen op basis van nieuwe informatie, feedback en leren.
 • Systeemdenken: Generatief onderzoek omarmt het perspectief van systeemdenken. Het beschouwt de onderlinge verbondenheid en afhankelijkheid tussen verschillende elementen en onderzoekt hoe veranderingen in één deel van het systeem gevolgen kunnen hebben voor andere delen. Het probeert de bredere context en implicaties van mogelijke oplossingen te begrijpen.
 • Actiegerichtheid: Generatief onderzoek gaat niet alleen over het genereren van ideeën, maar ook over actie ondernemen. De nadruk ligt op de praktische toepassing van inzichten en oplossingen om uitdagingen in de echte wereld aan te pakken. Het moedigt experimenteren, prototypen en leren uit ervaring aan.
 • Reflectief en zelfbewust: Generatief onderzoek impliceert reflectie en zelfbewustzijn. Het moedigt mensen aan om bewust te zijn van hun eigen veronderstellingen, vooroordelen en beperkingen. Het bevordert de bereidheid om van mislukkingen te leren, feedback te omarmen en het onderzoeksproces voortdurend te verbeteren.

Generatief Onderzoek bevordert een mentaliteit van verkenning, creativiteit en het gezamenlijk oplossen van problemen. Het moedigt individuen en organisaties aan om verder te gaan dan conventioneel denken, innovatieve ideeën te genereren en effectief oplossingen te ontwikkelen voor complexe uitdagingen. 

Indien succesvol, genereert generatief onderzoek spontane, onbewaakte, individuele, groeps- en organisatorische actie in de richting van een betere toekomst. Positief Onderzoek (PI) is generatief als het beide kwaliteiten heeft: Het verandert het denken van mensen en moedigt hen tegelijkertijd aan om overtuigende beelden te creëren waar mensen naar willen handelen.

Bushe over Generativiteit

Gervase R. Bushe, Ph.D., heeft een perspectief over Positief Onderzoek (PI) dat benadrukt dat het zowel positief als generatief moet zijn: “Het is een generatief proces wanneer het generatieve beelden produceert ─ dat zijn ideeën, metaforen, visuele representaties ─ die twee effecten hebben. Ten eerste stellen ze mensen in staat om anders over iets te denken op een manier die nieuwe mogelijkheden opent om beslissingen te nemen en/of actie te ondernemen. Ten tweede is het beeld aantrekkelijk voor mensen; ze willen handelen op de nieuwe manieren die ter overweging worden aangeboden.”

Hier volgt een overzicht van het perspectief van Bushe:

 • Positieve focus: Waarderend onderzoek is geworteld in een positieve denkwijze. Het probeert de sterke punten, activa en positieve aspecten van een organisatie te identificeren en te versterken. Door zich te richten op wat goed werkt, wil waarderend onderzoek een gevoel van optimisme, energie en mogelijkheden bevorderen.
 • Generatieve aanpak: Bushe benadrukt hoe belangrijk het is dat waarderend onderzoek generatief is. Dit betekent dat het verder gaat dan alleen maar identificeren en waarderen wat al aanwezig is. Het gaat om het genereren van nieuwe mogelijkheden, ideeën en oplossingen die voortbouwen op de positieve kern van de organisatie. Generatief waarderend onderzoek moedigt creativiteit, innovatie en de verkenning van nieuwe wegen voor groei en ontwikkeling aan.
 • Transformatieve verandering: Bushe ziet waarderend onderzoek als een voertuig voor transformatieve verandering. Door voort te bouwen op de positieve en generatieve aspecten, helpt waarderend onderzoek om denkwijzen te veranderen, nieuwe manieren van denken te bevorderen en een gedeelde visie op een gewenste toekomst te creëren. Zij streeft ernaar duurzame en zinvolle organisatorische veranderingen te creëren door de collectieve wijsheid en aspiraties van haar leden te benutten.
 • Het betrekken van meerdere perspectieven: Bushe benadrukt het belang van het betrekken van meerdere perspectieven in waarderend onderzoek. Door diverse belanghebbenden te betrekken en dialoog en samenwerking aan te moedigen, probeert waarderend onderzoek een gedeeld begrip te creëren en samen de gewenste toekomst te creëren. Deze inclusieve aanpak zorgt ervoor dat verschillende stemmen worden gehoord en dat de resulterende resultaten verschillende perspectieven en ideeën weerspiegelen.

Bushe’s perspectief op Positief Onderzoek benadrukt de tweeledige aard van zowel positief als generatief zijn. Door zich te richten op de positieve aspecten van een organisatie en actief nieuwe mogelijkheden te genereren, kan het transformatieve verandering vergemakkelijken, belanghebbenden betrekken en bijdragen aan de algehele groei en het succes van de organisatie.

Author

 • Edwin Korver

  Edwin Korver is a polymath celebrated for his mastery of systems thinking and integral philosophy, particularly in intricate business transformations. His company, CROSS-SILO, embodies his unwavering belief in the interdependence of stakeholders and the pivotal role of value creation in fostering growth, complemented by the power of storytelling to convey that value. Edwin pioneered the RoundMap®, an all-encompassing business framework. He envisions a future where business harmonizes profit with compassion, common sense, and EQuitability, a vision he explores further in his forthcoming book, "Leading from the Whole."

Share the Post:

Recent Articles

Connecting Dots: Mijn reis naar transformatief denken met RoundMap

Van hiërarchische beperkingen naar harmonische orkestraties: Organisatiedynamiek opnieuw vormgeven

Voorspellingen voor 2024: Navigeren door een jaar van transformatie en kansen

Authenticiteit in actie: Geplande impact versus de misleiding van de waargenomen impact

Bereik: Waarom generalisten triomferen in een gespecialiseerde wereld

Het verkennen van collectieve wijsheid: Onze uitnodiging om een aspirant-polymatenraad te vormen

Navigeren door tegenspoed: Leidinggeven op het kruispunt van bezuinigen of bezuinigen

Nabla Onthuld: Het decoderen van het symbool van veelzijdige genialiteit

Het Zelf overstijgen: Inleiding tot David Brooks’ ‘De Tweede Berg’.

Infobesitas: Lijdt uw prestatie aan een overdaad aan informatie?

Voorbij de grenzen: Een verhaal over het overbruggen van perspectieven voor innovatie

Groei opnieuw definiëren: Het cultiveren van blijvende waarde naast louter omvang

De symbiose van duurzame gezondheidsmonitoren en de Business Vitality Matrix

Samen zweven: Delta Air Lines’ Odyssee naar een cultuur van gelijkheid

Zinvolle impact bakken: Waarom uw bedrijfsmodel een zinvolle missie nodig heeft

Join Our Newsletter