Sociocratie: De toestemmingsketen™

Sociocratie: De toestemmingsketen™

Sociocratie is een bestuurs- en besluitvormingsraamwerk dat streeft naar inclusieve en rechtvaardige organisaties. Het werd in de jaren 1970 ontwikkeld door Gerard Endenburg en is gebaseerd op principes van toestemming, transparantie en voortdurende verbetering. Sociocratie biedt een dynamische benadering van besluitvorming die individuen macht geeft en samenwerking bevordert.

De kern van Sociocratie is het principe van toestemmingsgestuurde besluitvorming. In tegenstelling tot traditionele besluitvormingsmethoden die gebaseerd zijn op stemmen bij meerderheid of autoriteit van bovenaf, zorgt toestemming ervoor dat beslissingen worden genomen op een manier die rekening houdt met de behoeften en perspectieven van alle betrokken personen. Instemming vereist geen volledige overeenstemming of consensus, maar richt zich op het vinden van aanvaardbare en “goed genoeg” oplossingen voor de groep.

Om toestemmingsgestuurde besluitvorming te begrijpen, is het essentieel om de onderliggende principes en processen van Sociocratie te begrijpen. Deze omvatten:

  1. Cirkelstructuur: Sociocratie organiseert een organisatie in onderling verbonden cirkels, elk met zijn eigen domein van verantwoordelijkheid en autonomie. Cirkels zijn zelforganiserend en nemen beslissingen met betrekking tot hun specifieke gebied, terwijl vertegenwoordigers van elke cirkel deelnemen aan cirkels op een hoger niveau. Deze structuur maakt gedistribueerde autoriteit en samenwerking binnen de organisatie mogelijk.

  2. Dubbel-linken: Double-linking is het mechanisme dat cirkels verbindt in Sociocratie. Er zijn twee personen die als vertegenwoordigers optreden: de ene vertegenwoordigt de cirkel op een lager niveau in de cirkel op een hoger niveau, en de andere vertegenwoordigt de cirkel op een hoger niveau in de cirkel op een lager niveau. Deze opstelling vergemakkelijkt de communicatie, feedback en afstemming tussen de cirkels, en zorgt ervoor dat beslissingen vanuit meerdere perspectieven worden genomen.

  3. Instemming Besluitvorming: Instemmingsgestuurde besluitvorming is een cruciaal element van Sociocratie. Het richt zich op het vinden van acceptabele voorstellen voor alle betrokken individuen in plaats van te streven naar unanieme overeenstemming. Toestemming betekent dat geen enkele deelnemer bezwaren of gemotiveerde bezwaren heeft die niet kunnen worden aangepakt of opgelost door middel van amendementen of wijzigingen aan het voorstel. Hierdoor kunnen beslissingen efficiënt worden genomen terwijl de inbreng en zorgen van alle individuen worden gewaardeerd.

  4. Gefaciliteerde rondes: Het besluitvormingsproces voor toestemming omvat gewoonlijk gefaciliteerde rondes van feedback en bezwaren. Tijdens deze rondes uiten mensen hun gedachten, zorgen en suggesties over een voorstel. De facilitator zorgt ervoor dat bezwaren worden opgehelderd, besproken en aangepakt om tot een gewijzigd voorstel te komen dat de instemming van alle deelnemers kan krijgen. Dit iteratieve proces stimuleert samenwerking, leren en aanpassing.

  5. Dynamisch Bestuur: Sociocratie omarmt het concept van dynamisch bestuur, wat betekent dat beslissingen niet vast of statisch zijn. In plaats daarvan worden ze voortdurend herzien en bijgewerkt op basis van feedback en ervaring. Met deze iteratieve aanpak kunnen organisaties zich in de loop van de tijd aanpassen en ontwikkelen, zodat beslissingen relevant en effectief blijven in de veranderende omgeving.

  6. Transparantie en Openheid: Sociocratie benadrukt transparantie en openheid in besluitvormingsprocessen. Dit omvat het delen van informatie, het uitnodigen tot deelname, en ervoor zorgen dat de criteria en beweegredenen voor de besluitvorming toegankelijk zijn voor alle betrokken personen. Transparantie schept vertrouwen en bevordert een cultuur van gedeelde verantwoordelijkheid en collectief eigenaarschap.

Door deze principes en processen op te nemen, creëert Sociocratie een instemmingsgedreven besluitvormingscultuur die individuele perspectieven waardeert, samenwerking bevordert en tot effectievere en inclusievere resultaten leidt. Het stelt individuen in staat om expertise en inzichten bij te dragen en zorgt er tegelijkertijd voor dat beslissingen in lijn zijn met het doel en de missie van de organisatie.

Samengevat biedt Sociocratie een bestuurskader dat is gecentreerd rond toestemmingsgestuurde besluitvorming. Door principes zoals cirkelstructuur, double-linking, gefaciliteerde rondes en dynamisch bestuur stelt Sociocratie organisaties in staat om geïnformeerde, inclusieve en aanpasbare beslissingen te nemen. Door individuele perspectieven te waarderen, samenwerking aan te moedigen en transparantie te bevorderen, helpt Sociocratie meer responsieve, rechtvaardige en effectieve organisaties te creëren.

Author

  • Edwin Korver

    Edwin Korver is a polymath celebrated for his mastery of systems thinking and integral philosophy, particularly in intricate business transformations. His company, CROSS-SILO, embodies his unwavering belief in the interdependence of stakeholders and the pivotal role of value creation in fostering growth, complemented by the power of storytelling to convey that value. Edwin pioneered the RoundMap®, an all-encompassing business framework. He envisions a future where business harmonizes profit with compassion, common sense, and EQuitability, a vision he explores further in his forthcoming book, "Leading from the Whole."

Share the Post:

Recent Articles

Leiding geven vanuit het geheel: Harten en geesten verenigen in een symfonie van sterke punten

Organisatorische renaissance: Van siloïsering naar holoïsering

De lokroep van de verhalenverteller: De kunst van het verhalen vertellen onder de knie krijgen

Draaien van perfectie: Aanpassen aan het onvoorspelbare

De mythe van de ijsberg van onwetendheid

Generatief Onderzoek: Collectieve kracht benutten voor transformatieve verandering

Exponentiële groei door het delen van klantinzichten

De basis voor positieve teambuilding

Een constellatie van teams: Verdelende macht

Open Ruimte: Collectieve wijsheid ontketenen

Semco Style: De kracht van menselijke connecties

Sociocratie: De toestemmingsketen™

Veerkracht kweken: De Stockdale Paradox

Join Our NewsletterSubscribe To Our Newsletter

Receive the “Rebuilding Resilience: Nurturing the Human System in Post-Pandemic Organizations” whitepaper and get notified of new articles.