Van de directiekamer tot de barista: Starbucks’ CEO onderdompelingservaring

Van de directiekamer tot de barista: Starbucks’ CEO onderdompelingservaring

Er is veel inkt gevloeid over de kloof tussen de hogere echelons en de frontlinie van organisaties. Desondanks grijpen zelfverzekerde CEO’s de kans om het goede voorbeeld te geven en een norm te stellen die navolging verdient.

In 2022 vond er een transformerend moment plaats tijdens een belangrijke bijeenkomst van leidinggevenden van Starbucks op een pittoreske koffieboerderij in Costa Rica. Het gesprek ging over strategische richtingen en de prestaties van Starbucks-winkels wereldwijd. Toen stelde Howard Schultz een aangrijpende vraag: “Is er iemand in deze kamer die samen met mij naar een espressomachine kan stappen en een latte kan maken?” De kamer viel stil.

Schultz bleef niet stilstaan bij de stilte; hij kwam snel tot de kern van de zaak: “Ik geloof niet dat we de systemische uitdagingen kunnen aanpakken door alleen te vertrouwen op de verheven kennis binnen deze muren.”

Dit incident benadrukt een heersende trend onder bedrijfsleiders, directies en HR-afdelingen – een voorkeur voor het abstracte en algemene boven het praktische en contextspecifieke. Er wordt van uitgegaan dat administratieve bekwaamheid, zoals gegevensanalyse, beleidsbepaling en naleving, belangrijker is dan een praktische kennis van de fijne kneepjes van een product en het gevoel van de klant. Het idee blijft bestaan dat alles wat essentieel is, kwantificeerbaar is, en dat alles wat kwantificeerbaar is, ontleed en geperfectioneerd kan worden vanuit het comfort van een directiekantoor.

Dit managerialistische perspectief heeft ertoe geleid dat veel leiders zich distantiëren van, en soms geen rekening houden met, de dagelijkse bijzonderheden van hun organisaties. Het lijkt op beheren vanaf een afstandsbediening.

Gelukkig koos de nieuwe CEO van Starbucks, Laxman Narasimhan, een andere weg. Voordat hij aan het roer kwam, heeft hij zes maanden training gevolgd in een Starbucks-winkel. Narasimhan versterkt deze toewijding verder door maandelijkse bijeenkomsten met de werknemers in de frontlinie, waarbij een open dialoog en wederzijds begrip worden gestimuleerd. Zijn aanpak belichaamt het ethos dat beroemd is geworden door managementgoeroe Tom Peters – “Management By Walking Around”.

Vaak is de meest effectieve manier om het schip te besturen, om ooit in de roeiboot te hebben gezeten. Laten we hopen dat de toewijding van Narasimhan dit principe bij Starbucks zal overbrengen en dat andere bedrijven inspiratie zullen putten uit dit voorbeeld.

Author

  • Edwin Korver

    Edwin Korver is a polymath celebrated for his mastery of systems thinking and integral philosophy, particularly in intricate business transformations. His company, CROSS-SILO, embodies his unwavering belief in the interdependence of stakeholders and the pivotal role of value creation in fostering growth, complemented by the power of storytelling to convey that value. Edwin pioneered the RoundMap®, an all-encompassing business framework. He envisions a future where business harmonizes profit with compassion, common sense, and EQuitability, a vision he explores further in his forthcoming book, "Leading from the Whole."

Share the Post:

Recent Articles

Connecting Dots: Mijn reis naar transformatief denken met RoundMap

Van hiërarchische beperkingen naar harmonische orkestraties: Organisatiedynamiek opnieuw vormgeven

Voorspellingen voor 2024: Navigeren door een jaar van transformatie en kansen

Authenticiteit in actie: Geplande impact versus de misleiding van de waargenomen impact

Bereik: Waarom generalisten triomferen in een gespecialiseerde wereld

Het verkennen van collectieve wijsheid: Onze uitnodiging om een aspirant-polymatenraad te vormen

Navigeren door tegenspoed: Leidinggeven op het kruispunt van bezuinigen of bezuinigen

Nabla Onthuld: Het decoderen van het symbool van veelzijdige genialiteit

Het Zelf overstijgen: Inleiding tot David Brooks’ ‘De Tweede Berg’.

Infobesitas: Lijdt uw prestatie aan een overdaad aan informatie?

Voorbij de grenzen: Een verhaal over het overbruggen van perspectieven voor innovatie

Groei opnieuw definiëren: Het cultiveren van blijvende waarde naast louter omvang

De symbiose van duurzame gezondheidsmonitoren en de Business Vitality Matrix

Samen zweven: Delta Air Lines’ Odyssee naar een cultuur van gelijkheid

Zinvolle impact bakken: Waarom uw bedrijfsmodel een zinvolle missie nodig heeft

Join Our Newsletter