Veerkracht kweken: De Stockdale Paradox

Veerkracht kweken: De Stockdale Paradox

De Stockdale Paradox, genoemd naar admiraal James Stockdale, is een concept dat Jim Collins introduceerde in zijn boek “Good to Great”. Het verwijst naar een cruciale mindset om effectief met een crisis om te gaan.

De paradox komt voort uit de ervaring van admiraal Stockdale als meer dan zeven jaar krijgsgevangene in Vietnam. Toen hem gevraagd werd naar de eigenschappen die hem en anderen hielpen om te overleven, legde hij uit dat het essentieel was om twee schijnbaar tegenstrijdige overtuigingen tegelijkertijd in stand te houden.

Ten eerste erkende hij de harde realiteit van hun situatie. Hij werd geconfronteerd met wrede behandelingen, onzekerheid en de mogelijkheid dat hij het niet zou overleven. Deze realistische inschatting hielp hem om de uitdagingen recht in de ogen te kijken.

Maar terwijl hij de wrede feiten onder ogen zag, had Stockdale een onwrikbaar vertrouwen in hun uiteindelijke redding en geloofde hij in zijn vermogen om de beproeving te doorstaan. Deze optimistische kijk hielp hem om hoop te houden, zijn medegevangenen te motiveren en uiteindelijk te overleven.

De Stockdale Paradox benadrukt daarom hoe belangrijk het is om de harde realiteit van een crisis onder ogen te zien en tegelijkertijd positief te blijven denken. Het gaat erom een evenwicht te vinden tussen realisme en hoop, de uitdagingen te erkennen en bereid te zijn om ze aan te gaan terwijl u vertrouwen hebt in uw vermogen om te overwinnen en uiteindelijk te overwinnen.

Bij het omgaan met een crisis suggereert de Stockdale Paradox dat het essentieel is om eerlijk te zijn over uw moeilijkheden en onzekerheden, maar toch optimistisch en veerkrachtig te blijven. Door de realiteit te accepteren en hoop te houden, kunt u beter door de uitdagingen navigeren en naar een succesvolle oplossing toewerken.

Author

  • Edwin Korver

    Edwin Korver is a polymath celebrated for his mastery of systems thinking and integral philosophy, particularly in intricate business transformations. His company, CROSS-SILO, embodies his unwavering belief in the interdependence of stakeholders and the pivotal role of value creation in fostering growth, complemented by the power of storytelling to convey that value. Edwin pioneered the RoundMap®, an all-encompassing business framework. He envisions a future where business harmonizes profit with compassion, common sense, and EQuitability, a vision he explores further in his forthcoming book, "Leading from the Whole."

Share the Post:

Recent Articles

Leiding geven vanuit het geheel: Harten en geesten verenigen in een symfonie van sterke punten

Organisatorische renaissance: Van siloïsering naar holoïsering

De lokroep van de verhalenverteller: De kunst van het verhalen vertellen onder de knie krijgen

Draaien van perfectie: Aanpassen aan het onvoorspelbare

De mythe van de ijsberg van onwetendheid

Generatief Onderzoek: Collectieve kracht benutten voor transformatieve verandering

Exponentiële groei door het delen van klantinzichten

De basis voor positieve teambuilding

Een constellatie van teams: Verdelende macht

Open Ruimte: Collectieve wijsheid ontketenen

Semco Style: De kracht van menselijke connecties

Sociocratie: De toestemmingsketen™

Veerkracht kweken: De Stockdale Paradox

Join Our NewsletterSubscribe To Our Newsletter

Receive the “Rebuilding Resilience: Nurturing the Human System in Post-Pandemic Organizations” whitepaper and get notified of new articles.