Bouwen aan een toekomst van rechtvaardig ondernemen: Het Manifest voor Duurzame en Inclusieve Groei

In een wereld waarin het gedrag en de ethiek van bedrijven steeds kritischer worden bekeken, onderscheidt RoundMap® zich als een lichtend voorbeeld dat bedrijven naar een pad leidt dat niet alleen over winst gaat, maar over het creëren van tastbare, wijdverspreide waarde en rechtvaardigheid. Ons raamwerk dient dus als een zakelijke gids en een moreel kompas voor organisaties, en benadrukt het cruciale belang van rechtvaardigheid, verantwoordelijkheid en holistische benaderingen in het hedendaagse bedrijfslandschap.

Elke component binnen het RoundMap® raamwerk vertegenwoordigt een ontbrekende schakel of leemte in traditionele of zelfs sommige hedendaagse raamwerken. Deze innovaties zijn niet willekeurig; ze convergeren allemaal naar hetzelfde doel: de kringloop sluiten door over te stappen van een op winst gerichte en inspiratieloze lineaire bedrijfsoperatie op de korte termijn naar een doelgerichte, cyclische en breed ondersteunde rechtvaardige progressie op de lange termijn.

Tijdens elke cyclus verzamelt en gebruikt het RoundMap® raamwerk feedback van belanghebbenden, waardoor waardevolle inzichten worden verkregen die de organisatie in staat stellen om haar activiteiten te verbeteren, de waarde voor de klant te verhogen, nadelige effecten te beperken en te blijven zoeken naar mogelijkheden om haar positieve impact te vergroten. Het RoundMap® raamwerk, dat gebaseerd is op de PACE formule, gaat verder dan alleen het creëren van cyclische processen; het stelt organisaties in staat om hun activiteiten voortdurend te verbeteren, wat de weg vrijmaakt voor succes op de lange termijn en duurzame bedrijfspraktijken.

Hoofdstuk 1: Verder dan transacties: Betekenis ontsluiten voor klantsucces

Door de nadruk te leggen op klantsucces, een methode om ervoor te zorgen dat klanten de gewenste resultaten behalen wanneer ze het product of de dienst van een organisatie gebruiken, gaat RoundMap verder dan transactionele verbintenissen. Wij begrijpen dat succes voor de klant betrokkenheid inhoudt bij de aankoopbeslissing, de implementatie en het gebruik van producten of diensten, en klantenondersteuning. Maar daarnaast erkennen we het belang van significantie – de betekenis die aan het merk wordt gehecht of de perceptie van toekomstige waarde – om de klant te helpen zijn succes te behalen. Significance erkent dat het opbouwen van langetermijnrelaties en het koesteren van klantentrouw verder moet gaan dan het onmiddellijk leveren van waarde. Het omvat het idee dat klanten een significante toekomstige waarde zien in de relatie met de organisatie, wat hun voortdurende betrokkenheid rechtvaardigt. Door significantie te integreren in onze benadering van klantsucces, zorgt het RoundMap raamwerk ervoor dat organisaties zich niet alleen richten op het ondersteunen van klanten bij het bereiken van hun huidige doelen, maar ook op het cultiveren van een gevoel van waarde en doel op de lange termijn dat aanzet tot duurzame betrokkenheid en wederzijds voordeel.

Hoofdstuk 2: Het Impactmodel: Zinvolle verandering creëren door positieve effecten

Het Impactmodel binnen het RoundMap raamwerk is een krachtig hulpmiddel voor organisaties die een positieve impact willen creëren en zinvolle verandering willen stimuleren. Het erkent dat bedrijven een bredere maatschappelijke afdruk kunnen creëren die verder gaat dan geldelijk gewin, en milieu-, maatschappelijke en financiële gevolgen omvat. Het Impactmodel bestaat uit vier iteratieve stappen: Impactanalyse, Impactformulering, Impactimplementatie en Impactevaluatie. Door impactmeting en -beheer in hun activiteiten op te nemen, kunnen bedrijven positieve verandering teweegbrengen, zich van hun concurrenten onderscheiden en hun prestaties op lange termijn verbeteren. Het Impact Model is een integraal onderdeel van het Business Model en dus van de bedrijfsstrategie, en moet voortdurend geëvalueerd en aangepast worden. De dimensies van het Impact Model leggen vitale gebieden vast waar bedrijven een positieve impact kunnen creëren, waaronder milieuduurzaamheid, betrokkenheid van belanghebbenden, diversiteit, kansengelijkheid en inclusie, beheer van de toeleveringsketen en productontwerp en circulariteit.

Hoofdstuk 3: Doelgericht zakendoen: Rechtvaardige waardecreatie voor alle belanghebbenden

Het doel staat los van de missie, waardoor organisaties worden aangespoord om diep na te denken over hun “waarom”. Deze benadering erkent dat het primaire doel van zakendoen verder gaat dan alleen maar winst maken, maar de verantwoordelijkheid inhoudt om op productieve en duurzame wijze klantwaarde te creëren en te leveren, zodat de organisatie waarde uit klanten kan halen. Het secundaire doel, dat even essentieel is, is echter om ervoor te zorgen dat alle belanghebbenden een eerlijk deel van de vastgelegde waarde ontvangen. Deze scheiding tussen het doel en de missie erkent de veranderende verwachtingen van jongere generaties. Deze mensen zoeken niet alleen financieel succes, maar ook een gevoel van betekenis, doelgerichtheid en sociale impact in hun werk. Door een doelgerichte aanpak te omarmen, kunnen organisaties toptalent aantrekken en behouden, een duurzame en betrouwbare reputatie opbouwen en zich afstemmen op de waarden en ambities van de jongere generatie. Het doel wordt een verenigende kracht die de besluitvorming stuurt en de identiteit van de organisatie vormgeeft, belanghebbenden inspireert en rechtvaardige praktijken stimuleert waar iedereen van profiteert.

Hoofdstuk 4: De positieve kern opbouwen: Sterke punten omarmen voor transformatieve groei

Het opbouwen van de Positieve Kern is een cruciaal onderdeel van RoundMap®’s Manifest voor Eerlijk Ondernemen. De Positieve Kern is de kern van sterke punten en activa van de organisatie, van ingebedde kennis tot positieve emoties. Het herkennen en benutten van deze positieve elementen werkt als een katalysator voor transformatieve groei. Door voort te bouwen op sterke punten en te focussen op de Positieve Kern, hanteert RoundMap® een toekomstgerichte aanpak die verder gaat dan alleen het oplossen van problemen uit het verleden. Het stelt de organisatie in staat om haar hoogste doelen te identificeren en haar toekomst vorm te geven op basis van wat goed heeft gewerkt. Deze mentaliteitsverandering maakt het mogelijk om een gedeelde visie te creëren en middelen te mobiliseren om die doelen te bereiken. In plaats van beperkt te worden door een probleemoplossend perspectief, worden organisaties die de Positive Inquiry aanpak omarmen in staat gesteld om hun sterke punten te benutten, hun prestaties te verhogen en een positieve impact te creëren op duurzame en inclusieve wijze. Deze nadruk op het opbouwen en beschermen van de Positieve Kern maakt integraal deel uit van RoundMap®’s visie op rechtvaardig zakendoen in het moderne tijdperk.

Hoofdstuk 5: De cirkel van samenvloeiing: Empowerment van belanghebbenden door samenwerking

De Circle of Confluence is een raad van belanghebbenden die een traditionele raad van aandeelhouders vervangt of naast hem plaatst. Het belichaamt eerlijke samenwerking tussen belanghebbenden, waarbij traditionele hiërarchieën en silo’s worden overstegen. Het is een samenwerkingsforum waar afdelingen, teams en individuen hun unieke sterke punten, perspectieven en middelen samenbrengen om gemeenschappelijke doelen te bereiken. Het creëert een harmonieuze en dynamische omgeving waar ideeën en inspanningen naadloos in elkaar overvloeien. De Circle of Confluence kan de raad van aandeelhouders vervangen, die zich vaak alleen richt op de belangen van de eigenaren van het bedrijf zonder rekening te houden met de gevolgen voor andere belanghebbenden. Als alternatief kan de Circle of Confluence ook bestaan als schaduwraad, zodat vertegenwoordigers van belanghebbenden input kunnen leveren en een verscheidenheid aan perspectieven kunnen bieden. Het Consentric Organizational Model streeft ernaar om door middel van een coöperatieve aanpak een einde te maken aan vervreemding en ontkoppeling, die vaak voorkomen in gespecialiseerde en gecompartimenteerde systemen, en een cultuur te creëren waarin de inbreng van elk lid wordt gewaardeerd en gebruikt voor het collectieve belang. Dit orgaan begeleidt elke laag binnen het model, van de Raadsleden tot de Constellaties, bij het belichamen van participatief leiderschap en het creëren van een Symfonie van Sterke punten. Door kernwaarden hoog te houden en de Positieve Kern te omarmen, zorgt dit samenwerkingsorgaan ervoor dat rechtvaardige praktijken en waarden in elk facet van de organisatie doordringen, wat leidt tot een meer inclusieve en wederzijds voordelige omgeving voor alle belanghebbenden.

Hoofdstuk 6: De distributiefase: Gelijkwaardige waardeverdeling voor duurzaam succes

De Distributiefase is de ultieme lakmoesproef voor de algehele effectiviteit van de onderneming, die wordt samengevat door het Rendement op de Onderneming en de Opbrengst van de Waardeketen. Het gaat verder dan het creëren van waarde om te zorgen voor een eerlijke verdeling van de vastgelegde waarde onder belanghebbenden. Door de nadruk te leggen op billijkheid in de verdeling van het rendement, zorgt het ervoor dat iedereen een eerlijk deel van de taart krijgt. De Value Chain Yield geeft een eindscore die de efficiëntie en impact van het bedrijf over de toeleverings- en vraagketens samenvat, maar de manier waarop de opbrengst wordt verdeeld, spreekt boekdelen over de ethische en sociale verplichtingen van het bedrijf. Effectieve verdelingsmechanismen die iedereen op een eerlijke manier erkennen en belonen voor hun bijdrage aan de opbrengst, bevorderen een werkomgeving waarin individuen trots zijn op hun collectieve bijdrage, en duurzame groei in harmonie is met sociale verantwoordelijkheid. Het versterkt het sociale contract van het bedrijf en wekt vertrouwen onder belanghebbenden, wat essentieel is voor het opbouwen van duurzame, bloeiende bedrijven. De keuzes die in de Distributiefase worden gemaakt, hebben invloed op het interne moreel, de reputatie en de rol van de organisatie in de grotere maatschappelijke context. De Distributiefase biedt daarom een unieke kans om de kernwaarden van het bedrijf, zoals EQuitability, op een tastbare manier te manifesteren, wat resulteert in een succesvolle en veerkrachtige organisatie.

Gelijkheid in actie: Doelgerichtheid, samenwerking en rechtvaardige verdeling omarmen voor duurzaam succes

Het RoundMap® raamwerk bevordert een beweging in de richting van bedrijven die niet alleen winstgericht zijn, maar ook rechtvaardig, verantwoordelijk en holistisch. Elke raamwerkcomponent – van de rode componenten van Succes voor de Klant, Impactmodel en Doel tot de Cirkel van Samenvloeiing – bevordert een cyclische en inclusieve benadering van zakendoen. Dit heroriënteert bedrijven naar een meer holistisch en onderling verbonden wereldbeeld, waarbij de aandacht wordt verlegd van louter transactionele verbintenissen naar het aangaan van duurzame en symbiotische relaties.

Het Customer Success, Impact Model en Purpose benadrukken het centraal stellen van de klant bij alles wat het bedrijf doet en het streven naar een positieve impact en een positief doel in plaats van alleen maar winst. De ‘Return on Venture’ en ‘Value Chain Yield’ KPI’s van de Value Orchestration Blueprint confronteren de veelvoorkomende valkuilen van een puur lineaire en egocentrische bedrijfsmentaliteit door de nadruk te leggen op een eerlijke verdeling van de vastgelegde waarde.

Voortbouwend op deze basiscomponenten erkent en viert RoundMap® de Positieve Kern – een kern van sterke punten en activa van de organisatie, variërend van ingebedde kennis tot positieve emoties. Door de toekomst bewust op de positieve kern te bouwen, katalyseert RoundMap® transformatieve groei en creëert het mogelijkheden die nooit eerder voor mogelijk werden gehouden. Deze mentaliteitsverandering stelt de organisatie in staat om haar hoogste doelen te identificeren en haar toekomst vorm te geven op basis van wat in het verleden goed heeft gewerkt. De Positive Core-aanpak stelt organisaties in staat om hun sterke punten te benutten, hun prestaties te verbeteren en op duurzame en inclusieve wijze een positieve impact te creëren.

De Circle of Confluence fungeert als een raad van belanghebbenden die een traditionele raad van aandeelhouders vervangt of naast hem plaatst, en belichaamt een rechtvaardige samenwerking tussen belanghebbenden en gaat verder dan traditionele hiërarchieën en silo’s. Door kernwaarden hoog te houden en de Positieve Kern te omarmen, zorgt dit samenwerkingsorgaan ervoor dat rechtvaardige praktijken en waarden in elk facet van de organisatie doordringen, wat leidt tot een meer inclusieve en wederzijds voordelige omgeving voor alle belanghebbenden.

In hun totaliteit gezien, pleiten deze componenten voor een beweging in de richting van bedrijven die rechtvaardig, verantwoordelijk en holistisch zijn in hun benadering. Het RoundMap® framework is niet zomaar een business framework, maar het is een manifest voor rechtvaardig ondernemen in het moderne tijdperk. Het zorgt voor duurzaamheid en geeft het hele bedrijfsecosysteem een gevoel van wederkerigheid en gedeelde waarde. Door deze kringloopsluitende elementen te integreren, heroriënteert RoundMap® bedrijven naar een duurzamere en symbiotische aanpak die niet alleen draait om extractie, maar ook om teruggeven, vernieuwen en regenereren.

Are You Ready to Co-Create Lasting Impact?

Let's Shape the Future Together
INQUIRY