Beweeg mee met de golven van verandering: Waarom co-creatie nu belangrijker is dan concurrentie

In een wereld die snelle veranderingen ondergaat, waar de tektonische platen van technologie, maatschappij en economie onder onze voeten verschuiven, komt één waarheid naar voren: bedrijven die geworteld blijven in oude paradigma’s gaan het afleggen. We zitten in een transformatieve fase van de Longwave business cycle, waarin (bijna) alles op z’n kop wordt gezet. Edwin Korver: “We staan niet alleen voor een drempel, maar voor een poort – een poort naar een toekomst waarin de scheidslijnen tussen bedrijfssectoren, belanghebbenden en maatschappelijke rollen vervagen tot een holistisch tapijt.

Met name voor deze fase werd RoundMap™ ontwikkeld, een gids voor een wereld in transitie, bedacht vanuit een eenvoudige maar krachtige vraag: “Wat is er mogelijk als we de ‘division of labor’, die ons al decennia verdeeld houdt in compartimenten en silos, kunnen overstijgen?

Wij nodigen u uit om samen met ons een buitengewone reis te maken. Stel uzelf of uw organisatie voor als een ValueActor, een dynamische speler in een complex netwerk van ValueCircles, een waardig ecosysteem van waardecreators. Hier dragen u en uw organisatie, in een cyclus die voortdurend in beweging is, bij aan een levendig ecosysteem. We zien binnen RoundMap waardecreatie als een proces van orchestratie, waarin deelnemers, ieder vanuit hun eigen expertise, harmonisch deelnemen aan het grotere geheel. Die harmonie komt voort uit gedeelde waarden, normen, visies, en doelen. We noemen dit een Symphony of Strengths. Edwin Korver: “Het gaat hier niet om een enkele virtuoze uitvoering, maar om een collectief meesterwerk, waarbij elke noot even vitaal is als de volgende.”

Terwijl we samen door onbekend terrein navigeren, zult u nieuwe principes ontdekken die herdefiniëren wat het betekent om een bedrijf in de 21e eeuw te zijn. We zullen de Four Pillars of Enterprise doorlopen, het Consentric Compass raadplegen en de Value Orchestration Blueprint verkennen – stuk voor stuk mijlpalen in onze zoektocht om een tijdperk van rechtvaardige, waardegedreven organisaties in te luiden.

RoundMap™ is meer dan alleen een raamwerk; het is de belichaming van een nieuwe organisatiefilosofie. Edwin Korver: “Wij streven niet alleen naar transparante, eerlijke en inclusieve organisaties, maar naar ecosystemen waar toegevoegde waarde, eerlijkheid en betrouwbaarheid geen loze begrippen zijn. Het wordt tijd de ‘invisible hand’ zichtbaar en tastbaar te maken, zodat er weer ruimte is voor een eerlijk speelveld.”

Reis met ons mee op dit transformerende avontuur terwijl we samen opnieuw betekenis geven aan wat het betekent om een bloeiend, rechtvaardig bedrijf te zijn in de onderling verbonden wereld van vandaag.

Korte introductie tot RoundMap®

Het RoundMap raamwerk is een veelomvattende en transformatieve benadering die de veelzijdige dimensies van bedrijfsstrategie, organisatieontwikkeling en duurzame groei aanpakt. Het belicht de fijne kneepjes van deze elementen en overbrugt de hiaten die organisaties ervan weerhouden om succes te boeken.

Door de vaak verwaarloosde fasen van de klantlevenscyclus, zoals klantsucces, te versterken en het begrip significantie te introduceren, onderstreept RoundMap het belang van inzicht in toekomstige klantbehoeften om duurzame klantrelaties te bouwen.

De Business Model Matrix en de Business Model Roadmap bieden een uitgebreid overzicht van bestaande en nieuwe bedrijfsmodellen, waardoor niet-lineaire groei en gedistribueerd leiderschap, afwijkend van traditionele hiërarchische structuren, mogelijk wordt.

Centraal in het ethos van RoundMap staat de erkenning dat verandering inherent is aan de huidige tijd, mogelijk gemaakt door Positive Inquiry, waardoor bedrijven onaangeboorde markten durven verkennen en nieuwe waardeproposities weten te creëren. Deze benadering sluit aan bij het begrip “Blue Oceans”, waarbij bedrijven worden aangemoedigd om zich niet te focussen op concurrentiegedreven differentiatie, maar zich te richten op het creëren van nieuwe, innovatieve markten.

Storycasting™ blijkt een cruciaal hulpmiddel om producten en concepten om te zetten in aantrekkelijke verhalen die de levenscyclus van de klant volgen, buy-in voor verandering bevorderen en nieuwe marktkansen creëren.

Aangevuld met de Thinking Caps-methodologie en het Panoptisch perspectief, presenteert RoundMap een holistisch raamwerk dat slim door het bedrijfsleven navigeert en organisaties op weg helpt naar duurzame groei door middel van adaptieve strategieën, holistisch leiderschap en boeiende verhalen.

Het RoundMap raamwerk is synergetisch, omdat het voordurend aanspoort te denken en te handelen vanuit een verscheidenheid aan visies en inzichten. Het raamwerk is allround, waarbij elk facet van het zakendoen in de allesomvattende structuur is opgenomen. Deze holistische aanpak zorgt ervoor dat strategische beslissingen gebaseerd zijn op een volledig begrip van de levenscyclus van de klant, van het eerste contact tot tevredenheid op de lange termijn.

Het raamwerk is sterk waardegedreven en benadrukt het creëren en leveren van waarde als de centrale drijvende kracht. Door bedrijfsmodellen te evalueren en de volledige waardeketen in kaart te brengen, stemt RoundMap elk element van een organisatie af op het vervullen van de behoeften en wensen van de klant. Het is onmiskenbaar gericht op de mens en erkent dat het hart van zakelijk succes ligt in het smeden van betekenisvolle verbindingen. Door middel van Storycasting benadrukt RoundMap dat verhalen met een grote impact effectiever weerklank vinden dan productgerichte pitches, waardoor het publiek op emotioneel niveau wordt betrokken en er duurzame relaties worden opgebouwd.

Het consentrische karakter van RoundMap onderstreept haar vermogen om alle elementen van het bedrijf harmonieus op elkaar af te stemmen. Van leiderschapsrollen tot operationele functies, elke concentrische laag versterkt de andere, wat leidt tot een samenhangend en effectief organisatorisch ecosysteem.

Het raamwerk is alomvattend en maakt gebruik van technologie en innovatie om de impact te vergroten. Door het potentieel van AI, gegevensanalyse en opkomende trends te omarmen, stelt RoundMap organisaties in staat om zich aan te passen aan dynamische markten, terwijl ze toch geworteld blijven in haar kernprincipes. In essentie is RoundMap een veelzijdige en aanpasbare blauwdruk die gedijt op haar geïntegreerde principes, die bedrijven door complexiteit navigeert en tegelijkertijd duurzame relevantie en welvaart garandeert.

Het RoundMap raamwerk, een allesomvattende en uniforme aanpak die elk facet van het bedrijf omvat, van strategische planning tot interactie met klanten, is een hulpmiddel van onschatbare waarde voor organisaties. RoundMap begeleidt strategische besluitvorming door klantinzichten, marktanalyse en het vaststellen van doelen te integreren. Dit bevordert een holistisch begrip van de bedrijfsactiviteiten, waarbij samenwerking tussen verschillende functies, distributief leiderschap en op consent-gebaseerde besluitvorming worden gecultiveerd.

De Storycasting-methode van RoundMap zorgt voor een consistente en impactvolle berichtgeving aan belanghebbenden, terwijl de afbakening van leiderschapsrollen en -verantwoordelijkheden de ontwikkeling van leiderschap en de afstemming op de doelstellingen van de organisatie stimuleert.

Operationele functies zoals marketing, verkoop en klantenservice worden gestroomlijnd binnen het kader, waardoor de operationele efficiëntie wordt verbeterd.

RoundMap omvat verandermanagementen innovatiestrategieënen helpt organisaties bij het navigeren in transformatieve tijden en het ontdekken van groeikansen. Door meetgegevens en belangrijke prestatie-indicatoren te leveren die zijn afgestemd op bedrijfsdoelstellingen, stelt RoundMap organisaties in staat om de voortgang te controleren en gegevensgestuurde beslissingen te nemen. Haar adaptieve structuur houdt de relevantie in dynamische markten in stand, terwijl haar rol in het bevorderen van organisatorische afstemming samenwerking en een gedeeld gevoel van purposeop alle niveaus van de organisatie.

Uiteindelijk fungeert RoundMap als een allesomvattende routekaart die organisaties op een deskundige, heldere en effectieve manier door hun strategische, operationele en communicatieve doelstellingen loodst.

Stelt u zich eens voor hoe het is om door het ingewikkelde tapijt van het moderne bedrijfsleven te navigeren zonder kompas, kaart of zelfs maar een leidende ster. Dat is hoe de meeste organisaties vandaag de dag werken: in gefragmenteerde silo’s, strompelend in het donker, los van het holistische ecosysteem waar ze deel van uitmaken. Wij hebben een reeks instrumenten samengesteld om uw pad te verlichten en uw reis naar een rechtvaardige, bloeiende toekomst te orkestreren.

De Value Orchestration Blueprint is uw strategische draaiboek, dat alle aspecten van uw organisatie harmoniseert in een samenhangend, waardegedreven verhaal. Zie het als uw master score, waarbij de bijdragen van elke afdeling zorgvuldig gerangschikt zijn om een ware Symfony of Strengths te creëren die weerklinkt op de markt en in de maatschappij.

Onze Customer Dynamics Lifecycle is het levensbloed dat door deze symfonie pulseert. Het brengt niet alleen klantinteracties in kaart, maar verdiept zich ook in de emotionele en transactionele golven en benadrukt kansen voor impactvolle verbindingen. Elk contactpunt wordt een noot in een harmonische melodie, die uw merk en waardepropositie verhoogt.

Wanneer er uitdagingen ontstaan of transformaties nodig zijn, dient de Positive Inquiry Cycle als uw filosofische hoeksteen. Dit draait niet om problemen uit het verleden op te lossen, maar om toekomstige kansen en mogelijkheden te vergroten. Geïnspireerd door het baanbrekende werk in Appreciative Inquiry, nodigt deze cyclus uw hele team uit om deel te nemen aan het creëren van conformatieve visies op de toekomst, gebaseerd op collectieve sterke punten en ambities.

Ten slotte fungeert de Business Model Matrix als uw navigatieraster. In plaats van u vast te pinnen op één enkel bedrijfsmodel, presenteert het een uitgestrekt landschap van mogelijkheden. Deze matrix moedigt u aan om verschillende inkomstenstromen te zoeken, betrokkenheid van belanghebbenden te vergroten en nieuwe manieren om waarde te creëren te onderzoeken, zodat uw strategie veerkrachtig en flexibel is en afgestemd op de visie, waarden en missie van de gehele organisatie.

Deze instrumenten staan niet op zichzelf, maar zijn onderling verbonden elementen van het RoundMap™ raamwerk. Ze vormen samen een uitgebreide gids voor elke organisatie die zich een weg wil banen door de complexiteit van het 21e-eeuwse bedrijfslandschap. Het is tijd voor een nieuw paradigma – laat deze instrumenten uw gids zijn.

De reis met de RoundMap™ beginnen is als een tocht door onbekende wateren. Het belooft ontdekkingen die uw organisatie opnieuw kunnen definiëren, maar zo’n reis vereist meer dan alleen intentie; het vereist nauwkeurige navigatie. Nu komt het erop aan: de implementatie van RoundMap™ is niet zomaar een ‘project’, maar een paradigmaverschuiving, een reorganisatie van uw hele organisatie.

Fase één: Hoe bereid bent u?
Voordat we de zeilen hijsen, beoordelen we de wind en de stromingen – een grondige organisatorische paraatheidstest. Door gebruik te maken van een combinatie van interviews met belanghebbenden, analyses en statistieken stellen we vast hoe voorbereid uw organisatie is om silo’s te doorbreken en nieuwe manieren van denken te omarmen.

Fase twee: Harmonie van instrumenten
Nu laten we u kennismaken met de kernelementen van RoundMap™: de Value Orchestration Blueprint, de Customer Dynamics Lifecycle, de Positive Inquiry Cycle en de Business Model Matrix. Teams worden getraind en proefprojecten worden opgestart om een soepele integratie van deze instrumenten in het DNA van uw organisatie mogelijk te maken.

Fase Drie: Het ensemble
Een Symfony of Strengths kan niet ontstaan zonder een harmonieus geheel. Hier stemmen we uw afdelingen en teams op elkaar af om samen te werken, gericht op waardecreatie, rechtvaardigheid en een hoger doel. Wij gebruiken hulpmiddelen zoals waardecirkels om verschillende functies met elkaar te verbinden en een integrale, mensgerichte aanpak te bevorderen.

Fase Vier: De score onder de knie krijgen
Met uw ensemble op zijn plaats en uw instrumenten afgestemd, bent u klaar om complexe samenstellingen aan te pakken – bedrijven, markten en sociale ecosystemen. Wij herbekijken uw Value Orchestration Blueprint en verfijnen deze om de veranderende dynamiek binnen uw organisatie en de wereld te weerspiegelen.

Fase Vijf: Een levende symfonie
RoundMap™ is geen eenmalige voorstelling maar een levende, evoluerende symfonie. Regelmatige check-ins, aanpassingen en zelfs koerscorrecties houden de muziek aan de gang en zorgen ervoor dat uw organisatie veerkrachtig, innovatief en rechtvaardig blijft in een steeds veranderend landschap.

Terwijl u door deze fasen navigeert, staat u er niet alleen voor. Onze coaches en consultants fungeren als doorgewinterde navigators, die expertise inbrengen, kritische feedback geven en uw mijlpalen meevieren.

Door RoundMap™ te implementeren, kiest u niet alleen voor een nieuwe strategie, maar luidt u een nieuw zakentijdperk in – een tijdperk van gelijkheid, onderlinge verbondenheid en grenzeloos potentieel. De reis kan complex zijn, maar de beloningen zijn onmetelijk.

Het Alziend Oog: Navigeren door de Panoptiek van het moderne bedrijfsleven

Een van de vele instrumenten die we hebben ontwikkeld is de RoundMap® Panoptic. Door meerdere Thinking Caps op te zetten, kunt u een panoptisch beeld krijgen van uw team, divisie of bedrijfssituatie (panoptisch is afgeleid van het Griekse panoptēs, wat “alziend” betekent).

Het doel van CROSS-SILO: Mensen Verbinden in Impact

Wij zijn CROSS-SILO– Ons doel is om mensen met elkaar te verbinden. We zijn ontzettend dankbaar dat we de kans hebben gekregen om onze Whole System Thinking-aanpak in te zetten bij Fortune 500-bedrijven, zoals Omnicom Group en Canon USA ─ in opdracht van KERN Agency en in samenwerking met Prof. David Cooperrider en Prof. Ron Fry van Case Western Reserve University, de bakermat van positieve verandering.

peter-drucker

Peter Drucker: “Het unieke doel van een organisatie is om haar kwaliteiten productief te maken. Zij kan natuurlijk niet de zwakheden overwinnen waarmee ieder van ons overvloedig begiftigd is. Maar ze kan ze wel irrelevant maken.”

Edward de Bono

Edward de Bono: “Bedrijven die zich uitsluitend richten op concurrentie zullen uiteindelijk sterven. Bedrijven die zich richten op waardecreatie zullen gedijen.”

Recente Artikelen

Subscribe To Our Newsletter

Receive the “Rebuilding Resilience: Nurturing the Human System in Post-Pandemic Organizations” whitepaper and get notified of new articles.