Beweeg mee met de golven van verandering: Waarom co-creatie nu belangrijker is dan concurrentie

In een wereld die snelle veranderingen ondergaat, waar de tektonische platen van technologie, maatschappij en economie onder onze voeten verschuiven, komt één waarheid naar boven: bedrijven die geworteld blijven in oude paradigma’s gaan het afleggen.

We zitten in een transformatieve fase van de Longwave business cycle, waarin (bijna) alles op z’n kop wordt gezet. Edwin Korver: “We staan niet alleen op een drempel, maar voor een poort naar een toekomst waarin de scheidslijnen tussen bedrijfssectoren, belanghebbenden en maatschappelijke rollen opgaan in een holistisch geheel.

RoundMap® is een gids voor deze nieuwe wereld, ontstaan uit een eenvoudige maar krachtige vraag: “Wat als de arbeidsdeling, die ons in geïsoleerde eenheden heeft opgesplitst, kan worden overstegen – en planning voor impact bruggen kan bouwen die bedrijven helpen om duurzame groei te realiseren?

Wij nodigen u uit om samen met ons een bijzondere reis te maken. Stel uzelf voor als een ValueActor, een actieve speler in een complex netwerk van relaties, of ValueCircles. In een cyclus die voortdurend in beweging is, dragen u en uw organisatie bij aan een levendig ecosysteem door doelbewuste, positieve impact. We zien binnen RoundMap waardecreatie als een proces van orchestratie, waarin deelnemers, ieder vanuit hun eigen expertise, samen deelnemen aan het grotere geheel. Die harmonie komt voort uit gedeelde waarden, normen, visies, en doelen. We noemen dit een Symphony of Strengths. Edwin Korver: “Het gaat niet om een enkele virtuoze uitvoering, maar om een collectief meesterwerk, waarbij elke noot even vitaal is als de volgende.”

Terwijl we samen door onbekend terrein navigeren, zult u nieuwe principes ontdekken die een nieuwe betekenis geven aan het ondernemen in de 21e. Om te beginnen zullen we het Leadership Compass overwegen, de Panoptic of Business raadplegen, de Business Navigator verkennen en het Impact Model omarmen – stuk voor stuk mijlpalen in onze zoektocht om een tijdperk van rechtvaardige, impactgerichte organisaties in te luiden.

RoundMap® is meer dan alleen een raamwerk; het is de belichaming van een nieuwe organisatiefilosofie gericht op geplande impact. Edwin Korver: “Wij koesteren niet alleen bedrijven, maar ook rechtvaardige ecosystemen waar mensen een doel vinden en erbij horen, terwijl ze een zinvolle bijdrage leveren aan de maatschappij als geheel.

Ga met ons mee op dit transformerende avontuur terwijl we collectief herdefiniëren wat het betekent om een bloeiend, rechtvaardig en invloedrijk bedrijf te zijn in de onderling verbonden wereld van vandaag.

Korte introductie tot RoundMap®

Het RoundMap® raamwerk is een robuuste en transformatieve aanpak die nauwgezet de multidimensionale aspecten van bedrijfsstrategie, organisatieontwikkeling en duurzame groei aanpakt. Het verheldert de complexiteit van deze componenten en overbrugt de hiaten die organisaties ervan weerhouden om hun volledige potentieel te realiseren.

Het kader wordt versterkt door de Impact Model, een essentieel onderdeel dat het belang van impactplanning en het meten van de vooruitgang naar duurzaamheidsdoelstellingen benadrukt. Dit model motiveert bedrijven om verder te gaan dan modewoorden, doelbewuste acties te ondernemen en een blijvend positief verschil te maken, waardoor ze zich onderscheiden van hun concurrenten.

RoundMap® versterkt ook de vaak over het hoofd geziene fasen van de klantlevenscyclus, zoals klantsucces, en introduceert het concept van significantie om de noodzaak te onderstrepen van het begrijpen van en voldoen aan toekomstige klantbehoeften om duurzame relaties te koesteren.

De Business Model Matrix en de Business Navigator biedt een uitgebreid overzicht van bestaande en opkomende bedrijfsmodellen, waardoor niet-lineaire groei mogelijk wordt. RoundMap® bevordert ook Consentricity, een revolutionaire benadering van gedistribueerd leiderschap die afstand neemt van traditionele hiërarchische structuren en robuuste, rechtvaardige en aanpasbare organisaties bevordert.

RoundMap® erkent dat verandering inherent is aan en van vitaal belang is voor het moderne bedrijfslandschap. Positief Onderzoek. Deze proactieve houding moedigt bedrijven aan om onaangeboorde markten te verkennen en innovatieve waardeproposities te creëren, waardoor ze aansluiten bij het concept van “blauwe oceanen”. De focus wordt verlegd van concurrentiegedreven differentiatie naar het creëren van innovatieve markten.

Storycasting wordt een centraal instrument binnen RoundMap®, waarbij producten en concepten worden omgezet in boeiende verhalen. Deze verhalen begeleiden hun plaatsing langs de Customer Dynamics Lifecycle, stimuleren de organisatorische buy-in voor verandering en wakkeren nieuwe marktkansen aan.

Verbeterd door de Thinking Caps-methodologie en de Met het panoptische perspectief is RoundMap® de belichaming van een holistische bedrijfsstrategie. Het is met zorg gemaakt en navigeert door het ingewikkelde zakelijke landschap en leidt organisaties naar duurzame groei door middel van adaptieve strategieën, gedeeld leiderschap, effectieve planning voor impact en boeiende storytelling.

RoundMap™ is een veelzijdig framework, zorgvuldig ontworpen om de enorme complexiteit van moderne bedrijfslandschappen te omvatten. Het is geworteld in zorgvuldig samengestelde principes, is enorm toepasbaar in verschillende contexten en stimuleert op effectieve wijze veelzijdige groei en succes.
  1. Rondom en breed toepasbaar: RoundMap® omvat een 360-graden perspectief en integreert elk facet van organisaties in zijn allesomvattende structuur. Strategische beslissingen worden genomen op basis van een volledig begrip van de levenscyclus van de klant, van het eerste contact tot blijvende tevredenheid. De one-size-fits-all aanpak blijft compromisloos en is geschikt voor talloze bedrijven, ongeacht hun omvang of branche.
  2. Bewust van impact: RoundMap® legt sterk de nadruk op het genereren van tastbare impact. Het moedigt organisaties aan om hun bedrijfsactiviteiten te strategiseren, uit te voeren en te meten op basis van de echte veranderingen die ze hopen teweeg te brengen. Deze impactoriëntatie helpt bij het creëren van betekenisvolle verschillen in industrieën en de maatschappij, in overeenstemming met de verwachtingen van de moderne consument.
  3. Value-First: RoundMap® is sterk waardegedreven en benadrukt het creëren en leveren van waarde als belangrijkste drijfveer. Het evalueert bedrijfsmodellen en brengt de volledige waardeketen in kaart, waarbij elk organisatorisch aspect wordt afgestemd op de behoeften en doelstellingen van de klant. De value-first benadering versterkt de klantenbinding en trekt potentiële klanten aan.
  4. Mensgericht: Omdat RoundMap® erkent dat de kern van zakelijk succes ligt in het opbouwen van betekenisvolle relaties, staat de mens centraal. Het waardeert de rol van alle belanghebbenden, van klanten en werknemers tot partners en investeerders, en begrijpt dat elk op unieke wijze bijdraagt aan de groei en het succes van het bedrijf.
  5. Gedreven door verhalen: RoundMap® begrijpt dat impactvolle verhalen effectiever overkomen dan productgerichte pitches en is daarom voorstander van storycasting. Door op een emotioneel niveau contact te maken met het publiek, worden langdurige relaties opgebouwd die veel verder gaan dan zakelijke transacties.
  6. Consentrisch: RoundMap® gebruikt Consentricity om te benadrukken dat het in staat is om alle zakelijke elementen harmonieus op elkaar af te stemmen. Elke concentrische laag – van leiderschapsrollen tot operationele functies – versterkt de andere, waardoor een samenhangend en efficiënt organisatorisch ecosysteem ontstaat.
  7. Distributief leiderschap: RoundMap® neemt een vooruitstrevende houding aan ten opzichte van leiderschap en steunt een distributief model dat traditionele hiërarchische structuren naast zich neerlegt. Dit maakt de weg vrij voor de verdeling van besluitvormingsverantwoordelijkheden en bevordert mondige en flexibele teams.
  8. Aanvullend: RoundMap® maakt gebruik van geavanceerde technologie, zoals AI en gegevensanalyse, om het besluitvormingsproces en het bestuur te verbeteren. Deze technologievriendelijke benadering stelt organisaties in staat om zich voortdurend aan te passen aan dynamische markten, om veerkrachtig te blijven bij diepgaande marktveranderingen, zonder ooit van de basisprincipes af te wijken.
In essentie is RoundMap® meer dan een raamwerk – het is een dynamische blauwdruk die bedrijven op efficiënte wijze door ingewikkelde zaken navigeert en tegelijkertijd zorgt voor duurzame relevantie en welvaart. De synergie van de robuuste principes zorgt voor een uitzonderlijk aanpassingsvermogen, waardoor het een hulpmiddel van onschatbare waarde is voor organisaties in alle wereldwijde bedrijfsspectra.

Het RoundMap® raamwerk, een allesomvattende en uniforme aanpak die elk facet van het bedrijf omvat, van strategische planning tot interactie met klanten, is een hulpmiddel van onschatbare waarde voor organisaties. RoundMap® begeleidt strategische besluitvorming door klantinzichten, marktanalyse en het vaststellen van doelen te integreren. Dit bevordert een holistisch begrip van de bedrijfsactiviteiten, waarbij samenwerking tussen verschillende functies, distributief leiderschap en op consent-gebaseerde besluitvorming worden gecultiveerd.

De Storycasting-methode van RoundMap zorgt voor een consistente en impactvolle berichtgeving aan belanghebbenden, terwijl de afbakening van leiderschapsrollen en -verantwoordelijkheden de ontwikkeling van leiderschap en de afstemming op de doelstellingen van de organisatie stimuleert.

Operationele functies zoals marketing, verkoop en klantenservice worden gestroomlijnd binnen het kader, waardoor de operationele efficiëntie wordt verbeterd.

RoundMap® omvat verandermanagement en innovatiestrategieënen helpt organisaties bij het navigeren in transformatieve tijden en het ontdekken van groeikansen. Door meetgegevens en belangrijke prestatie-indicatoren te leveren die zijn afgestemd op bedrijfsdoelstellingen, stelt RoundMap® organisaties in staat om de voortgang te controleren en gegevensgestuurde beslissingen te nemen. Haar adaptieve structuur houdt de relevantie in dynamische markten in stand, terwijl haar rol in het bevorderen van organisatorische afstemming samenwerking en een gedeeld gevoel van purposeop alle niveaus van de organisatie.

Uiteindelijk fungeert RoundMap® als een allesomvattende routekaart die organisaties op deskundige en heldere wijze door strategische, operationele en communicatieve activiteiten leidt.

Stelt u zich eens voor hoe het is om door het ingewikkelde tapijt van het moderne bedrijfsleven te navigeren zonder kompas, kaart of zelfs maar een leidende ster. Dat is hoe de meeste organisaties vandaag de dag werken: in gefragmenteerde silo’s, strompelend in het donker, los van het holistische ecosysteem waar ze deel van uitmaken. Wij hebben een reeks instrumenten samengesteld om uw pad te verlichten en uw reis naar een rechtvaardige, bloeiende toekomst te orkestreren.

De Business Navigator is uw strategische draaiboek, dat alle aspecten van uw organisatie harmoniseert in een samenhangend, waardegedreven verhaal. Zie het als uw master score, waar de bijdragen van elke afdeling zorgvuldig gerangschikt zijn om een Symfonie van Sterke punten te creëren die weerklinkt op de markt en in de maatschappij.

Onze Customer Dynamics Lifecycle is de levensader die door deze symfonie pulseert. Het brengt niet alleen klantinteracties in kaart, maar verdiept zich ook in de emotionele en transactionele golven en benadrukt kansen voor impactvolle verbindingen. Elk contactpunt wordt een noot in een harmonische melodie, die uw merk en waardepropositie verhoogt.

Wanneer er uitdagingen ontstaan of transformaties nodig zijn, dient de Positive Inquiry Cycle als een inclusieve hoeksteen. Dit draait niet om problemen uit het verleden op te lossen, maar om toekomstige kansen en mogelijkheden te vergroten. Geïnspireerd door het baanbrekende werk in Appreciative Inquiry, nodigt deze cyclus uw hele team uit om deel te nemen aan het creëren van conformatieve visies op de toekomst, gebaseerd op collectieve sterke punten en ambities.

De Business Model Matrix fungeert als uw navigatieraster. In plaats van u vast te pinnen op één enkel bedrijfsmodel, presenteert het een uitgestrekt landschap van mogelijkheden. Deze matrix moedigt u aan om verschillende inkomstenstromen te zoeken, betrokkenheid van belanghebbenden te vergroten en nieuwe manieren om waarde te creëren te onderzoeken, zodat uw strategie veerkrachtig en flexibel is en afgestemd op de visie, waarden en missie van de gehele organisatie.

Tot slot benadrukt het Impact Model het belang van planning voor echte, zinvolle transformatie en vooruitgang naar duurzaamheidsdoelstellingen. Dit model moedigt organisaties aan om hun bedrijfsactiviteiten te structureren rond de tastbare impact die ze willen teweegbrengen. Het is ook een belangrijk aspect van het Consentric Distributed Leadership Model, een leiderschapsbenadering die alle elementen van een bedrijf harmonieus op elkaar afstemt.

Deze instrumenten staan niet op zichzelf, maar zijn onderling verbonden elementen van het RoundMap™ raamwerk. Ze vormen samen een uitgebreide gids voor elke organisatie die zich een weg wil banen door de complexiteit van het 21e-eeuwse bedrijfslandschap. Het is tijd voor een nieuw paradigma – laat deze instrumenten uw gids zijn.

De reis naar de RoundMap® is als het uitvaren van onbekende wateren. Het belooft ontdekkingen die uw organisatie opnieuw kunnen definiëren, maar zo’n reis vereist meer dan alleen intentie; het vereist nauwkeurige navigatie. Hier komt het rubber aan de weg: de implementatie van RoundMap® is niet zomaar een ‘project’, maar een paradigmaverschuiving, een reorganisatie van uw hele organisatie.

Fase één: Hoe bereid bent u?
Voordat we de zeilen hijsen, beoordelen we de wind en de stromingen – een grondige organisatorische paraatheidstest. Door gebruik te maken van een combinatie van interviews met belanghebbenden, analyses en statistieken stellen we vast hoe voorbereid uw organisatie is om silo’s te doorbreken en nieuwe manieren van denken te omarmen.

Fase twee: Harmonie van instrumenten
Nu laten we u kennismaken met de kernelementen van RoundMap®: de Business Navigator, de Customer Dynamics Lifecycle, de Positive Inquiry Cycle en de Business Model Matrix. Teams worden getraind en proefprojecten worden opgestart om een soepele integratie van deze instrumenten in het DNA van uw organisatie mogelijk te maken.

Fase Drie: Het ensemble
Een Symfony of Strengths kan niet ontstaan zonder een harmonieus geheel. Hier stemmen we uw afdelingen en teams op elkaar af om samen te werken, gericht op waardecreatie, rechtvaardigheid en een hoger doel. Wij gebruiken hulpmiddelen zoals waardecirkels om verschillende functies met elkaar te verbinden en een integrale, mensgerichte aanpak te bevorderen.

Fase Vier: De score onder de knie krijgen
Met uw ensemble op zijn plaats en uw instrumenten afgestemd, bent u klaar om complexe samenstellingen aan te pakken – bedrijven, markten en sociale ecosystemen. Wij herbekijken uw Business Navigator en verfijnen deze om de veranderende dynamiek binnen uw organisatie en de wereld te weerspiegelen.

Fase Vijf: Een levende symfonie
RoundMap® is geen eenmalige voorstelling maar een levende, evoluerende symfonie. Regelmatige check-ins, aanpassingen en zelfs koerscorrecties houden de muziek aan de gang en zorgen ervoor dat uw organisatie veerkrachtig, innovatief en rechtvaardig blijft in een steeds veranderend landschap.

Terwijl u door deze fasen navigeert, staat u er niet alleen voor. Onze coaches en consultants fungeren als doorgewinterde navigators, die expertise inbrengen, kritische feedback geven en uw mijlpalen meevieren.

Door RoundMap® te implementeren, kiest u niet alleen voor een nieuwe strategie, maar luidt u een nieuw bedrijfstijdperk in – een tijdperk van gelijkheid, onderlinge verbondenheid en grenzeloos potentieel. De reis kan complex zijn, maar de beloningen zijn onmetelijk.

Het Alziend Oog: Navigeren door de Panoptiek van het moderne bedrijfsleven

Een van de vele instrumenten die we hebben ontwikkeld is de RoundMap® Panoptic. Door meerdere Thinking Caps op te zetten, kunt u een panoptisch beeld krijgen van uw team, divisie of bedrijfssituatie (panoptisch is afgeleid van het Griekse panoptēs, wat “alziend” betekent).

Het doel van CROSS-SILO: Mensen Verbinden in Impact

Wij zijn CROSS-SILO– Ons doel is om mensen met elkaar te verbinden. We zijn ontzettend dankbaar dat we de kans hebben gekregen om onze Whole System Thinking-aanpak in te zetten bij Fortune 500-bedrijven, zoals Omnicom Group en Canon USA ─ in opdracht van KERN Agency en in samenwerking met Prof. David Cooperrider en Prof. Ron Fry van Case Western Reserve University, de bakermat van positieve verandering.

peter-drucker

Peter Drucker: “Het unieke doel van een organisatie is om haar kwaliteiten productief te maken. Zij kan natuurlijk niet de zwakheden overwinnen waarmee ieder van ons overvloedig begiftigd is. Maar ze kan ze wel irrelevant maken.”

Edward de Bono

Edward de Bono: “Bedrijven die zich uitsluitend richten op concurrentie zullen uiteindelijk sterven. Bedrijven die zich richten op waardecreatie zullen gedijen.”

Recente Artikelen