De waarde-actor: De rol van stakeholders in een dynamisch waarde-ecosysteem herdefiniëren

Achteraf gezien is onze missie om een all-round kader te bieden voor veerkrachtige groei door de hele conjunctuurcyclus heen ontstaan tijdens een bijeenkomst in 2012. We werden uitgenodigd om een lokaal radiostation in de 21e eeuw te brengen door sociale en digitale technologie te integreren. Tijdens het uitwisselen van ideeën begon een concept vorm aan te nemen, waarbij de ValueActor werd geïntroduceerd – een transformator in het moderne, onderling verbonden ecosysteem van het bedrijfsleven en de maatschappij.

De tijd is voorbij dat een organisatie of individu kon werken als een passief radertje in de machine, dat alleen maar bezig was met zijn eigen belangen. In onze nauw verweven wereld ontpopt de ValueActor zich als een proactieve medewerker die nauw betrokken is bij de co-creatie, uitwisseling en vervulling van waarde tussen verschillende belanghebbenden.

Gewapend met een unieke mix van empathie, aanpassingsvermogen en authenticiteit, gaat een ValueActor verder dan traditionele transactionele rollen om een resonerende impact te creëren die het bedrijf en de gemeenschap ondersteunt. Geleid door principes van vertrouwen, voortdurende verbetering en duurzaamheid, geeft de ValueActor een nieuwe definitie van waarde en hoe deze gecreëerd, gecommuniceerd en geleverd moet worden. Duik in de belangrijkste kenmerken die de ValueActor onderscheiden en ontdek hoe het omarmen van deze rol uw strategisch voordeel kan zijn in een snel veranderend landschap.

Definitie van een ValueActor™

Een ValueActor kan worden gedefinieerd als een individu, organisatie of entiteit die actief deelneemt aan een waardegedreven ecosysteem en interacties aangaat om waarde te creëren, uit te wisselen en te vervullen met andere belanghebbenden. Een ValueActor neemt de rol aan van een proactieve deelnemer en richt zich op het genereren van positieve resultaten en zinvolle uitwisselingen om tegemoet te komen aan de behoeften en wensen van zijn tegenhangers.

De belangrijkste kenmerken van een ValueActor zijn:

  1. Waardecreatie: Een ValueActor wordt gedreven door het creëren van waarde voor anderen. Het streeft ernaar producten, diensten of ervaringen aan te bieden die een positieve bijdrage leveren aan het leven van haar klanten, partners of de bredere gemeenschap.

  2. Empathie en begrip: Het begrijpen van de behoeften en wensen van andere belanghebbenden is van vitaal belang voor een ValueActor. Het leeft zich in in hun perspectieven en zoekt oplossingen die aansluiten bij hun verwachtingen.

  3. Verhalen vertellen en communiceren: Door gebruik te maken van de kracht van storytelling, communiceert een ValueActor zijn visie, missie en de positieve impact die hij wil hebben, zodat zijn waardepropositie effectief aan zijn publiek wordt overgebracht.

  4. Aanpassingsvermogen en wendbaarheid: Net als een acteur die zich aanpast aan verschillende rollen, blijft een ValueActor flexibel en aanpasbaar en reageert hij op de veranderende marktdynamiek en de veranderende behoeften van zijn stakeholders.

  5. Authenticiteit en vertrouwen: Een succesvolle acteur zet zijn personage authentiek neer, en op dezelfde manier werkt een ValueActor met integriteit, betrouwbaarheid en transparantie, waardoor hij vertrouwen en geloofwaardigheid opbouwt in zijn interacties.

  6. Voortdurende verbetering: Een ValueActor is toegewijd aan continu leren en verbeteren, en zoekt naar manieren om zijn aanbod en strategieën te verbeteren om nog meer waarde te leveren.

  7. Samenwerking en Co-creatie: Een ValueActor erkent het belang van samenwerking en omarmt co-creatie door met anderen samen te werken om innovatieve oplossingen te ontwikkelen en de waarde-uitwisseling te verbeteren.

  8. Impact en duurzaamheid: Een ValueActor is zich bewust van de bredere impact van zijn acties en streeft ernaar om duurzame waarde te creëren die een positieve invloed heeft op zijn stakeholders en het ecosysteem waarin hij actief is.

Samengevat belichaamt een ValueActor de essentie van waardecreatie en doelgerichte actie, door positief bij te dragen aan het onderling verbonden web van waarde-uitwisselingen binnen een dynamisch ecosysteem.

ValueActor_Text_Copyright_Protected

De wortel van de ValueActor

Om de oorsprong van het eerste principe van RoundMap te begrijpen, gaan we terug naar het geval van het radiostation. Net als in het bedrijfsleven moet een radiostation waarde creëren om een publiek aan te trekken, te verrukken en te binden. In het ideale geval spreekt de waarde een identificeerbare groep luisteraars aan, zodat de stationsmanager waarde van adverteerders kan vastleggen. 

We stelden dat het station het meeste voordeel zou halen uit de interactieve mediakanalen als ze het gebruikten als een extra bron van informatie(die verwerkt moest worden om te passen bij de dynamiek van de uitgaande kanalen), terwijl ze online reacties van het publiek vastlegden en die terugbrachten in de radioshows.

Om het concept uit te leggen, tekenen we een eenvoudige afbeelding op het whiteboard. Een beeld dat fundamenteel zou worden voor onze manier van denken:

ValueActor_Sketch_Copyright_Protected_2023

Deze snelle schets in 2012 van hoe waarde wordt verkregen (input), gecreëerd (proces) en geleverd (output), zou al snel onze manier van denken over de betekenis van waardecreatie bepalen en hoe ieder van ons deelneemt aan de dynamiek ervan.

Door elk menselijk systeem te zien als een actieve deelnemer aan het waardecreatieproces,  inderdaad, als een ValueActor, zouden we het idee van onderlinge verbondenheid onderzoeken en hoe verschillende entiteiten, of het nu gaat om individuen, bedrijven of zelfs natuurlijke systemen, waarde aan elkaar kunnen bijdragen door middel van interacties. Dit perspectief heeft belangrijke implicaties op verschillende gebieden, van het bedrijfsleven en de economie tot ecologie en sociale dynamiek.

En door de twee waardetoestanden waar te nemen, ofwel een overschot (+) of een tekort (-), begonnen we te zien hoe ValueActors naar elkaar toe getrokken konden worden (afbeelding rechts).

De succesvolle uitputting van het waardetekort

Twee ValueActors kunnen worden aangetrokken wanneer de ene een overschot heeft van een bepaalde waarde (+) en de andere een tekort (behoefte) heeft van die waarde (-).

De twee moeten echter dicht bij elkaar zijn omdat magnetische krachten zwak zijn. Hiervoor moeten ze elkaars waardestatus kennen. Dit kan worden bereikt door middel van signalering (adverteren, inschrijven op nieuwsbrieven, online onderzoek, enz.)

Als de twee ValueActors dicht genoeg bij elkaar komen, kan de waarde van de ene naar de andere stromen totdat het tekort aan waarde is uitgeput, d.w.z. de behoefte is vervuld.

Meestal is dit een goed moment om te vertrekken. Maar stel dat de verkoper met de koper in gesprek blijft en de toekomstige waarde of de betekenis die aan het merk verbonden is, blijft verkondigen. In dat geval mag de koper in de onmiddellijke omgeving blijven.

ValueActors_Signaling_Value_Copyright_Protected

Are You Ready to Co-Create Lasting Impact?

Let's Shape the Future Together
INQUIRY