De RoundMap Strategiebenadering en het Strategisch Planningsproces

De RoundMap Strategiebenadering en het Strategisch Planningsproces

Binnen het RoundMap® raamwerk is strategie de ziel van een bedrijf – het stuurt elk aspect van een organisatie, van haar doelstellingen en acties tot haar structuur en cultuur.

Strategie zien als een op zichzelf staand element is de integrale rol ervan in elk aspect van het bedrijf over het hoofd zien. Strategie is een levend, ademend iets dat voortdurend geëvalueerd, aangepast en uitgevoerd moet worden.

Het is als een goed geoliede machine die regelmatig onderhoud nodig heeft om soepel te blijven draaien. Strategie stagneert en is ineffectief als het als een geïsoleerd element wordt gezien.

Strategisch planningsproces

Zo zien wij het iteratieve strategische planningsproces in vier stappen:

  1. Strategieanalyse – de huidige toestand van het bedrijf beoordelen, kansen en uitdagingen identificeren en de externe omgeving begrijpen.
  2. Strategieformulering – doelen stellen en een strategisch plan ontwikkelen om ze te bereiken.
  3. Strategie Implementatie – het plan in actie brengen, middelen mobiliseren en de strategie uitvoeren.
  4. Evaluatie van de strategie – de prestaties van de strategie voortdurend controleren en meten, verbeteringsgebieden identificeren en waar nodig aanpassen.

Zoals alle aspecten van RoundMap® is het een eenvoudig, iteratief proces in vier stappen. Zie het als een reis zonder einde – u vertrekt met een kaart, past zich onderweg aan en past uw koers aan om uw bestemming te bereiken.

Conclusie

Binnen het RoundMap® raamwerk is strategie verweven met elk aspect van een organisatie. Het dient als leidraad en geeft vorm aan doelstellingen, acties, structuur en cultuur. In het besef dat strategie een dynamische entiteit is, wordt het iteratieve strategische planningsproces in vier stappen benadrukt.

Dit proces omvat strategische analyse om de huidige toestand van het bedrijf te beoordelen, strategische formulering om doelen te stellen en een plan te ontwikkelen, strategische implementatie om het plan uit te voeren en strategische evaluatie om het voortdurend te controleren en waar nodig aan te passen.

RoundMap® erkent dat strategie nooit geïsoleerd mag worden gezien, maar eerder als een levend, evoluerend mechanisme dat voortdurend moet worden geëvalueerd en aangepast. Door eenvoud, aanpassingsvermogen en voortdurende uitvoering te omarmen, wil RoundMap® succes bevorderen en een impactvolle reis van voortdurende verbetering voor organisaties creëren.

Author

  • Edwin Korver

    Edwin Korver is a polymath celebrated for his mastery of systems thinking and integral philosophy, particularly in intricate business transformations. His company, CROSS-SILO, embodies his unwavering belief in the interdependence of stakeholders and the pivotal role of value creation in fostering growth, complemented by the power of storytelling to convey that value. Edwin pioneered the RoundMap®, an all-encompassing business framework. He envisions a future where business harmonizes profit with compassion, common sense, and EQuitability, a vision he explores further in his forthcoming book, "Leading from the Whole."

Share the Post:

Recent Articles

Connecting Dots: Mijn reis naar transformatief denken met RoundMap

Van hiërarchische beperkingen naar harmonische orkestraties: Organisatiedynamiek opnieuw vormgeven

Voorspellingen voor 2024: Navigeren door een jaar van transformatie en kansen

Authenticiteit in actie: Geplande impact versus de misleiding van de waargenomen impact

Bereik: Waarom generalisten triomferen in een gespecialiseerde wereld

Het verkennen van collectieve wijsheid: Onze uitnodiging om een aspirant-polymatenraad te vormen

Navigeren door tegenspoed: Leidinggeven op het kruispunt van bezuinigen of bezuinigen

Nabla Onthuld: Het decoderen van het symbool van veelzijdige genialiteit

Het Zelf overstijgen: Inleiding tot David Brooks’ ‘De Tweede Berg’.

Infobesitas: Lijdt uw prestatie aan een overdaad aan informatie?

Voorbij de grenzen: Een verhaal over het overbruggen van perspectieven voor innovatie

Groei opnieuw definiëren: Het cultiveren van blijvende waarde naast louter omvang

De symbiose van duurzame gezondheidsmonitoren en de Business Vitality Matrix

Samen zweven: Delta Air Lines’ Odyssee naar een cultuur van gelijkheid

Zinvolle impact bakken: Waarom uw bedrijfsmodel een zinvolle missie nodig heeft

Join Our Newsletter