Het Zelf overstijgen: Inleiding tot David Brooks’ ‘De Tweede Berg’.

Het Zelf overstijgen: Inleiding tot David Brooks’ ‘De Tweede Berg’.

“De tweede berg: The Quest for a Moral Life” van David Brooks is een tot nadenken stemmend onderzoek naar wat het betekent om een zinvol leven te leiden in de egocentrische wereld van vandaag.

De eerste van twee bergen

In dit boek presenteert Brooks het idee van twee metaforische bergen die mensen in hun leven beklimmen. De eerste berg vertegenwoordigt traditioneel succes zoals gedefinieerd door onze cultuur, zoals het bereiken van persoonlijke mijlpalen en maatschappelijke erkenning. Het bereiken van de top van deze berg geeft mensen echter vaak een onbevredigd gevoel, waardoor ze zich realiseren dat dit toch niet hun ware berg was.

Overgang naar de Tweede Berg

Dit besef markeert de overgang naar de tweede berg, die minder over egocentrische doelen gaat en meer over leven voor anderen en belangrijkere doelen. Op deze tweede berg wordt het leven op de ander gericht. Brooks bespreekt hoe individuen hun focus verleggen van persoonlijke prestaties naar het omarmen van een leven van toewijding en onderlinge afhankelijkheid.

Vier belangrijke verplichtingen

Dit houdt vier belangrijke verplichtingen in: aan een echtgenoot en gezin, aan een roeping, aan een filosofie of geloof, en aan een gemeenschap. Deze verplichtingen worden gezien als wegen naar een leven vol vreugde en doelgerichtheid, waarbij men zichzelf overstijgt en bijdraagt aan het grotere goed.

De rol van lijden en tegenspoed

Brooks gaat ook in op hoe lijden en tegenspoed kunnen leiden tot diepgaande persoonlijke groei en een herwaardering van iemands levensrichting. Hij beschrijft hoe mensen die dergelijke ervaringen hebben ondergaan zich vaak meer verbonden voelen met anderen en meer toegewijd zijn aan waarden die verder gaan dan hun directe belangen.

Een zoektocht naar iets groters dan het eigen ik

Brooks mengt in het hele boek persoonlijke verhalen met sociaal commentaarpleit tegen extreem individualisme en pleit voor diepere gemeenschappelijke banden en verbintenissen. Hij suggereert dat ware vervulling en vreugde voortkomen uit toewijding aan iets dat groter is dan individuele verlangens, en hij illustreert dit aan de hand van verschillende voorbeelden van mensen die aan deze transformerende reis begonnen zijn.

Een gids voor persoonlijke groei

“The Second Mountain” is een gids voor persoonlijke groei en een commentaar op maatschappelijke waarden, die lezers aanmoedigt om diep na te denken over wat het betekent om een bevredigend en moreel gegrond leven te leiden.

Voor meer gedetailleerde inzichten en perspectieven kunt u het boek zelf lezen, dat verkrijgbaar is in verschillende formaten, waaronder hardcover, paperback, ebook en luisterboek.

Author

  • Edwin Korver

    Edwin Korver is a polymath celebrated for his mastery of systems thinking and integral philosophy, particularly in intricate business transformations. His company, CROSS-SILO, embodies his unwavering belief in the interdependence of stakeholders and the pivotal role of value creation in fostering growth, complemented by the power of storytelling to convey that value. Edwin pioneered the RoundMap®, an all-encompassing business framework. He envisions a future where business harmonizes profit with compassion, common sense, and EQuitability, a vision he explores further in his forthcoming book, "Leading from the Whole."

Share the Post:

Recent Articles

Connecting Dots: Mijn reis naar transformatief denken met RoundMap

Van hiërarchische beperkingen naar harmonische orkestraties: Organisatiedynamiek opnieuw vormgeven

Voorspellingen voor 2024: Navigeren door een jaar van transformatie en kansen

Authenticiteit in actie: Geplande impact versus de misleiding van de waargenomen impact

Bereik: Waarom generalisten triomferen in een gespecialiseerde wereld

Het verkennen van collectieve wijsheid: Onze uitnodiging om een aspirant-polymatenraad te vormen

Navigeren door tegenspoed: Leidinggeven op het kruispunt van bezuinigen of bezuinigen

Nabla Onthuld: Het decoderen van het symbool van veelzijdige genialiteit

Het Zelf overstijgen: Inleiding tot David Brooks’ ‘De Tweede Berg’.

Infobesitas: Lijdt uw prestatie aan een overdaad aan informatie?

Voorbij de grenzen: Een verhaal over het overbruggen van perspectieven voor innovatie

Groei opnieuw definiëren: Het cultiveren van blijvende waarde naast louter omvang

De symbiose van duurzame gezondheidsmonitoren en de Business Vitality Matrix

Samen zweven: Delta Air Lines’ Odyssee naar een cultuur van gelijkheid

Zinvolle impact bakken: Waarom uw bedrijfsmodel een zinvolle missie nodig heeft

Join Our Newsletter