De symbiose van duurzame gezondheidsmonitoren en de Business Vitality Matrix

De symbiose van duurzame gezondheidsmonitoren en de Business Vitality Matrix

In het dynamische theater van het bedrijfsleven fungeren strategische kaders als choreografen die bedrijven naar succes leiden. De waardeketen-theorie van Michael Porter, een tijdloze samenstelling, verdeelt activiteiten in primaire en ondersteunende activiteiten, en belicht de componenten die concurrentievoordeel genereren. Een symfonie van inzicht, de Duurzame Gezondheidsmonitors, geboren in 2018, sluit aan bij deze theorie en richt zich op de gezondheid van de markt, de klant, de bedrijfsvoering en de organisatie.

De waardeketen theorie van Porter

In de kern ontleedt de waardeketen-theorie van Porter de activiteiten van een bedrijf in twee categorieën: primaire activiteiten die direct bijdragen aan de creatie en levering van een product of dienst, en ondersteunende activiteiten die de efficiëntie en effectiviteit van de primaire activiteiten vergemakkelijken. Deze theorie belicht de kritieke componenten die waarde genereren en een bedrijf binnen zijn sector onderscheiden.

Duurzame gezondheidsmonitoren: Een Symfonie van Inzicht

Maak kennis met de Sustainable Health Monitors – een concept dat in 2018 werd geboren en dat de inzichten van Porter kanaliseert naar een dynamisch systeem voor gezondheidsbeoordeling. Deze monitors, die aansluiten bij de waardeketentheorie, richten zich op vier belangrijke facetten van een bedrijf:
 1. Gezondheidsmonitor voor de markt:
  • Onderzoekt de externe krachten die het marktlandschap vormgeven.
  • Vragen: Hoe evolueren de trends in de sector? Wat is het terrein van de concurrentie?
 2. Klantgezondheidsmonitor:
  • Meet klanttevredenheid, loyaliteit en betrokkenheid.
  • Vragen: Zijn klanten blij met ons aanbod? Welke feedback delen ze?
 3. Operationele gezondheidsmonitor:
  • Evalueert de efficiëntie en effectiviteit van interne processen.
  • Vragen: Hoe gestroomlijnd zijn onze activiteiten? Zijn er knelpunten die vooruitgang in de weg staan?
 4. Gezondheidsmonitor voor organisaties:
  • Beoordeelt de algehele gezondheid van het bedrijf, inclusief cultuur en leiderschap.
  • Vragen: Wat is het moreel onder de werknemers? Bevordert het leiderschap innovatie en samenwerking?

Integratie in de Business Vitality Matrix

Deze monitors integreren naadloos in de Business Vitality Matrix™, een hulpmiddel dat bedrijven in vier staten indeelt:

 1. Nascent: Explorers met een focus op verkenning en innovatie.
 2. Stagneert: Opportunisten die zich aanpassen aan markttrends voor kortetermijnwinst.
 3. Stabiel: Rentmeesters met een vaste voet, die een evenwicht vinden tussen innovatie en stabiliteit.
 4. Beperking: Architecten plannen voor duurzaamheid op lange termijn.

Navigeren door het landschap

 • Nascent Explorers: Explorers wagen zich op onbekend terrein. De monitors helpen hen door de marktdynamiek te navigeren en zorgen ervoor dat hun pad overeenkomt met hun innovatieve geest.
 • Stagnerende Opportunisten: Opportunistische bedrijven volgen de markttrends op de voet. Monitoren waarschuwen hen voor verschuivingen, zodat ze kansen kunnen benutten en risico’s kunnen vermijden.
 • Stabiele Incumbents: Stewards brengen stabiliteit en innovatie in evenwicht. Waarnemers fungeren als stabilisatoren en zorgen ervoor dat ze voorop blijven lopen terwijl ze hun gevestigde positie behouden.
 • Constraint Architects: Architecten ontwerpen zorgvuldig voor duurzaamheid op lange termijn. De monitors dienen als blauwdruk en zorgen ervoor dat hun plannen bestand zijn tegen externe verschuivingen.

Essentiële prestatie-indicatoren per gezondheidsindicator

Key Performance Indicators (KPI’s) voor elk van de vier Sustainable Health Monitors kunnen u helpen om de gezondheid van uw bedrijf in verschillende dimensies te meten en te volgen. Hier zijn voorgestelde KPI’s voor elke monitor:

  1. Gezondheidsmonitor voor de markt:
   • Kosten voor klantenwerving (CAC): Meet de kosten voor het werven van een nieuwe klant en biedt inzicht in de efficiëntie van uw marketing- en verkoopinspanningen.
   • Marktaandeel: Begrijp het percentage van de totale markt dat uw bedrijf inneemt, wat uw concurrentievermogen aangeeft.
   • Netto Promotor Score (NPS): Beoordeel de tevredenheid en loyaliteit van klanten, en help zo de gezondheid van uw merk op de markt te meten.
   • Trendanalyse: Houd trends en veranderingen in de markt in de gaten en blijf verschuivingen in de sector voor.

2. Klantgezondheidsmonitor:

   • Score klanttevredenheid (CSAT): Meet de algemene tevredenheid van uw klanten over uw producten of diensten.
   • Klantbehoudpercentage: Volg het percentage klanten dat uw producten of diensten na verloop van tijd blijft gebruiken.
   • Klant Levensduur Waarde (CLV): Evalueer de totale inkomsten die een bedrijf redelijkerwijs van één klant kan verwachten.
   • Feedback en beoordelingen: Verzamel en analyseer feedback en beoordelingen van klanten om inzicht te krijgen in het sentiment en gebieden die voor verbetering vatbaar zijn.

3. Operationele gezondheidsmonitor:

   • Cyclustijd: Meet de tijd die nodig is om een proces te voltooien, zodat u knelpunten kunt identificeren en elimineren.
   • Gebruik van middelen: Beoordeel de efficiëntie van de toewijzing en het gebruik van middelen binnen uw activiteiten.
   • Foutenpercentage: Volg de frequentie van fouten of defecten in processen om gebieden te identificeren die voor verbetering vatbaar zijn.
   • Efficiëntie van de toeleveringsketen: Evalueer de efficiëntie van uw supply chain-processen en zorg voor tijdige levering en kosteneffectiviteit.

4. Organisatorische gezondheidsmonitor:

   • Tevredenheid en betrokkenheid van werknemers: Meet de tevredenheid en betrokkenheid van uw werknemers.
   • Effectiviteit van leiderschap: Beoordeel de doeltreffendheid van het leiderschap om de organisatie naar haar doelen te leiden.
   • Innovatie-index: Houdt het innovatieniveau binnen de organisatie bij, als indicatie van het vermogen om zich aan te passen en te evolueren.
   • Metriek voor cultuur en diversiteit: Evalueer de organisatiecultuur en diversiteit om een positieve en inclusieve werkplek te garanderen.

Deze KPI’s kunnen als uitgangspunt dienen, en u kunt ze aanpassen op basis van uw specifieke bedrijfsdoelen, branche en de aard van uw activiteiten. Als u deze indicatoren regelmatig controleert, krijgt u waardevolle inzichten in de gezondheid van uw bedrijf op het gebied van markt, klanten, activiteiten en organisatie.

Een holistische symfonie van succes

De Sustainable Health Monitors en de Business Vitality Matrix, een harmonieus duet, bieden realtime informatie over de gezondheid van een bedrijf. Samen begeleiden ze bedrijven door verschillende staten, waarbij ze hun strategieën aanpassen om in de pas te blijven met het steeds veranderende zakelijke landschap.

In het zakenorkest speelt elk instrument een cruciale rol. De integratie van Duurzame Gezondheidsmonitors en de Business Vitality Matrix orkestreert succes en zorgt ervoor dat bedrijven niet alleen overleven, maar ook gedijen in de symfonie van de bedrijfswereld.

Author

 • Edwin Korver

  Edwin Korver is a polymath celebrated for his mastery of systems thinking and integral philosophy, particularly in intricate business transformations. His company, CROSS-SILO, embodies his unwavering belief in the interdependence of stakeholders and the pivotal role of value creation in fostering growth, complemented by the power of storytelling to convey that value. Edwin pioneered the RoundMap®, an all-encompassing business framework. He envisions a future where business harmonizes profit with compassion, common sense, and EQuitability, a vision he explores further in his forthcoming book, "Leading from the Whole."

Share the Post:

Recent Articles

Connecting Dots: Mijn reis naar transformatief denken met RoundMap

Van hiërarchische beperkingen naar harmonische orkestraties: Organisatiedynamiek opnieuw vormgeven

Voorspellingen voor 2024: Navigeren door een jaar van transformatie en kansen

Authenticiteit in actie: Geplande impact versus de misleiding van de waargenomen impact

Bereik: Waarom generalisten triomferen in een gespecialiseerde wereld

Het verkennen van collectieve wijsheid: Onze uitnodiging om een aspirant-polymatenraad te vormen

Navigeren door tegenspoed: Leidinggeven op het kruispunt van bezuinigen of bezuinigen

Nabla Onthuld: Het decoderen van het symbool van veelzijdige genialiteit

Het Zelf overstijgen: Inleiding tot David Brooks’ ‘De Tweede Berg’.

Infobesitas: Lijdt uw prestatie aan een overdaad aan informatie?

Voorbij de grenzen: Een verhaal over het overbruggen van perspectieven voor innovatie

Groei opnieuw definiëren: Het cultiveren van blijvende waarde naast louter omvang

De symbiose van duurzame gezondheidsmonitoren en de Business Vitality Matrix

Samen zweven: Delta Air Lines’ Odyssee naar een cultuur van gelijkheid

Zinvolle impact bakken: Waarom uw bedrijfsmodel een zinvolle missie nodig heeft

Join Our Newsletter