RoundMap-kernprincipes

Welkom op uw ontdekkingsreis naar RoundMap®, The All-Round Framework™. Het is een revolutionaire benadering van zakendoen in een wereld vol verandering. In deze inleiding zullen we enkele van de kernprincipes van RoundMap® verkennen:

1

Rondom

Samenvatting

Het voordeel van RoundMap®: Aan de basis van RoundMap® ligt een transformatieve aanpak die alle facetten van organisatiedynamiek verenigt, van strategie tot betrokkenheid van belanghebbenden. Dit allesomvattende raamwerk onderstreept de onderlinge verbondenheid van organisatorische onderdelen, waarbij barrières tussen afdelingen worden overwonnen en een samenhangend stappenplan voor besluitvorming en het leveren van waarde wordt geboden. RoundMap® is toepasbaar op uiteenlopende entiteiten – van bedrijven tot non-profitorganisaties – en dient als baken om organisaties te begeleiden bij het overbrengen van aansprekende boodschappen en het leveren van ongeëvenaarde waarde.

Nu het bedrijfslandschap verschuift en verandering de enige constante is, is groei niet langer lineair maar cyclisch. Traditionele bedrijfscycli bieden inzicht in deze schommelingen. Succes hangt echter af van wendbaarheid en aanpassingsvermogen aan deze patronen, met een scherp begrip van waardecreatie en optimalisatie. Cyclisch leiderschap, een aanpak die zich aanpast aan marktritmes, in combinatie met een waardegedreven ethos, zorgt ervoor dat organisaties prioriteit geven aan veelzijdige waarde op lange termijn. Tegelijkertijd benadrukt human-centric design het belang van het stimuleren van omgevingen die innovatie, psychologische veiligheid en de holistische betrokkenheid van individuen bevorderen.

Innovatief organiseren met RoundMap®: Het Consentric Organizational Model (CSOM) van RoundMap® brengt een revolutie teweeg in traditionele structuren. Het plaatst waardecreatie in het epicentrum, omringd door verschillende echelons van adviseurs in de binnenste cirkel tot de constellatie van teams in de buitenste ring. Deze structuur bevordert een harmonieuze samenwerking en zorgt voor op elkaar afgestemde doelstellingen en instemmingsgestuurde besluitvorming.

RoundMap® houdt het daar niet bij; haar augmentatieve bekwaamheid integreert diepgaande gedachten met geavanceerde bedrijfsinformatie. De tool 48 Thinking Caps biedt een uitputtend overzicht van de bedrijfsactiviteiten, zodat leidinggevenden elk aspect van hun organisatie kunnen ontleden. In combinatie met augmented intelligence en generatieve chatagents brengt RoundMap® de bedrijfsdynamiek nauwkeurig in kaart, waardoor het een onmisbaar hulpmiddel wordt voor leiders in een complex bedrijfstijdperk.

RoundMap® is een allesomvattend raamwerk dat zorgvuldig is ontworpen om elk facet van organisatiedynamiek te integreren. Of het nu gaat om strategie, bedrijfsvoering, marketing of de betrokkenheid van belanghebbenden, RoundMap® biedt een holistische kijk en zorgt ervoor dat geen enkel element afzonderlijk wordt bekeken. Het erkent de onderlinge verbondenheid van alle organisatorische onderdelen en bevordert een samenhangende benadering van besluitvorming en het leveren van waarde.

Door een uitgebreide routekaart te bieden die afdelingssilo’s en branchespecifieke uitdagingen overstijgt, stelt RoundMap® organisaties in staat om optimale samenhang te bereiken, afstemming te stimuleren en ervoor te zorgen dat elke actie harmonieus bijdraagt aan de overkoepelende doelstellingen.

RoundMap® is een universeel raamwerk dat is ontworpen om een fundamentele uitdaging aan te gaan die inherent is aan alle soorten organisaties, commerciële entiteiten, onderwijsinstellingen, overheidsinstanties, politieke partijen of non-profits. De kern van elke organisatie ligt in het overbrengen van een boodschap die aanslaat bij een doelpubliek en hen een duidelijke en tastbare waarde biedt. Of het nu gaat om een product, een dienst, een idee of een missie, het doel is om relevantie te creëren en een betekenisvolle impact te hebben. RoundMap® is hierbij een leidraad die organisaties helpt om door de complexiteit van het leveren van waarde te navigeren, om ervoor te zorgen dat hun boodschap het beoogde publiek bereikt en diep raakt, en om betrokkenheid, vertrouwen en loyaliteit te bevorderen.

In het veranderende landschap van het bedrijfsleven en de economie volgt groei niet langer een lineair traject. De heersende opvatting is eerder dat verandering het nieuwe normaal is, wat ons dwingt om groei in niet-lineaire termen te begrijpen. De groei is in toenemende mate cyclisch geworden en schommelt door verschillende fasen in plaats van rechtlijnig op te lopen.

Traditionele economische cycli, zoals die van Kitchin, Juglar, Kuznets, Kondratiev en schulden, bieden een historische lens waardoor deze niet-lineaire patronen ontstaan. Dit cyclische karakter is echter niet exclusief voor macro-economische trends; het strekt zich uit tot micro-economische elementen zoals productgroei en klantengroei. Deze cycli onderstrepen het groeipotentieel door patronen en seizoenen aan te geven, waardoor een zekere voorspelbaarheid ontstaat.

Toch is het essentieel om te erkennen dat zelfs met deze patronen, groei complex blijft en beïnvloed wordt door verschillende interne en externe factoren. Daarom moeten bedrijven en beleidsmakers wendbaar zijn, zich kunnen aanpassen en goed bekend zijn met deze cycli om het veelzijdige terrein van de groei te kunnen navigeren.

In essentie wordt een marktdeelnemer gedreven door het ethos van efficiënte waardecreatie en optimalisatie, waarbij hij er altijd naar streeft dat de kosten van waardeproductie lager zijn dan de waarde die wordt teruggewonnen bij levering aan de markt. In de VUCA-wereld (Volatility, Uncertainty, Complexity, and Ambiguity) kunnen organisaties echter geconfronteerd worden met scenario’s waarin de kosten voor het realiseren van waarde tijdelijk hoger liggen dan de kosten voor het creëren ervan. Deze afwijking doet niets af aan het uiteindelijke doel van winstgevendheid, maar onderstreept de noodzaak van aanpassingsvermogen en het opbouwen van veerkracht voor de toekomst.

Hierin ligt het belang van cyclisch leiderschap – een leiderschapsstijl die de inherente eb en vloed van bedrijfscycli erkent en strategieën en tactieken aanpast als reactie op het veranderende ritme van de markt. In plaats van lineair en gefixeerd te zijn in hun aanpak, itereren, pivoteren en evolueren cyclische leiders, om de levensvatbaarheid en het concurrentievermogen van hun organisatie op lange termijn te garanderen in voortdurend evoluerende marktgebieden. Deze flexibiliteit en dit cyclische perspectief stellen organisaties in staat om uitdagingen het hoofd te bieden en in te spelen op opkomende kansen.

2

Waardegedreven

Samenvatting

Waardegedreven zijn betekent dat een organisatie haar kernwaarden en het creëren van relevante waarde voor klanten centraal stelt bij elke beslissing, actie en strategie. In plaats van alleen winst op de korte termijn na te streven of zich te fixeren op het opbouwen van voorbijgaande concurrentievoordelen, legt een waardegedreven organisatie zich toe op principes die haar intrinsieke ethos weerspiegelen, waardoor duurzaamheid op de lange termijn wordt gegarandeerd en vertrouwen onder belanghebbenden wordt gewekt.

Dergelijke organisaties erkennen dat echte waarde veelzijdig is. Hoewel financiële groei cruciaal is, is het net zo belangrijk om prioriteit te geven aan ethische praktijken, sociale verantwoordelijkheid, het welzijn van werknemers en, het allerbelangrijkste, het consequent leveren van betekenisvolle waarde aan hun klanten. Door hun activiteiten en doelstellingen af te stemmen op deze leidende principes, bouwen ze een solide bedrijfscultuur op, versterken ze de relaties met klanten en zorgen ze voor loyaliteit van klanten, werknemers en partners.

In een notendop betekent waardegedreven zijn dat u bedrijfspraktijken baseert op principes die prioriteit geven aan de behoeften van de klant en dat u een breder doel voor ogen hebt dan alleen maar winst maken.

Het concept van een ValueActor is geworteld in de ingewikkelde werking van een waardegedreven ecosysteem. In de kern is een ValueActor een actieve entiteit in het waarde-uitwisselingsproces, of het nu een individu, organisatie of andere vorm is. Structureel bestaat een ValueActor uit drie hoofdcomponenten: een intaketrechter voor waardeontvangst, een waardeverwerkingseenheid die waarde verfijnt en beheert, en een uitvoertrechter voor waardeverspreiding. Het werkt in een tweeledig systeem, gekenmerkt door een waardetekort aan de ene kant en een waardesurplus aan de andere kant. Het doel is symbiotisch; een ValueActor probeert zijn tekort aan te vullen door het overschot van anderen te benutten, terwijl hij tegelijkertijd zijn overschot probeert uit te delen aan degenen die het nodig hebben.

Communicatie is van cruciaal belang in dit ecosysteem. Een ValueActor signaleert zijn waardemodus, overschot of tekort, door middel van overtuigende verhalen die een effectieve en efficiënte waarde-uitwisseling mogelijk maken. Bovendien moet een ValueActor bij het nastreven van deze waardegerichte operatie waarde vangen die gelijk is aan of meer is dan de kosten van zijn waardecreatie, zodat zijn rol binnen het ecosysteem duurzaam en eeuwig is.

De ValueCircle™ biedt een holistisch raamwerk dat de sterke punten van de waardeketen-, waardestroom- en waardenetwerktheorieën op synergetische wijze samenvoegt, waardoor hun beperkingen worden overstegen. Het is een voorstander van end-to-end waardecreatie, van grondstoffen tot de uiteindelijke levering aan de klant, ondersteund door Lean-principes die prioriteit geven aan afvalvermindering en iteratieve verfijning.

ValueCircle gaat verder dan louter lineaire processen en belichaamt een samenwerkend ecosysteem van met elkaar verweven belanghebbenden – van leveranciers en partners tot concurrenten – die allemaal gericht zijn op het gezamenlijk genereren van waarde. Deze structuur benadrukt klantgerichte co-creatie en zorgt ervoor dat de acties van de organisatie verankerd zijn in de werkelijke behoeften en de actieve betrokkenheid van de klant.

De positieve kern van ValueCircle wordt geleid door een ethisch kompas en geeft vorm aan de besluitvorming, zodat deze in overeenstemming is met de waarden van de organisatie. Het omarmen van de dynamiek die inherent is aan de waardenetwerktheorie, bevordert het aanpassingsvermogen, de bereidheid om mee te bewegen met veranderende landschappen en het elimineren van inefficiënties zoals siloactiviteiten. In essentie vertegenwoordigt de ValueCircle een transformatieve benadering van waardecreatie, waarbij optimalisatie, samenwerking, ethiek en aanpassingsvermogen naadloos in elkaar overvloeien binnen een samenhangend en onderling verbonden paradigma.

In het ingewikkelde tapijt van een waardegedreven ecosysteem is een ValueActor een echte nexus van activiteiten, die naadloos overgaat tussen verschillende centrale rollen. Als producent genereert het nieuwe waarde, en als leverancier biedt het deze waarde aan andere actoren binnen het systeem. Als consument absorbeert en profiteert het van de waarde die elders in het ecosysteem wordt gegenereerd. In de rol van regulator helpt het de leidende principes voor waarde-uitwisseling vast te stellen, en als handhaver zorgt het ervoor dat deze normen worden nageleefd.

De ValueActor stopt niet bij het verkrijgen van waarde, maar verfijnt en verheft deze als een verfijner. Als facilitator effent het de weg voor soepele interacties en transacties, terwijl het er in de rol van distributeur voor zorgt dat de waarde de beoogde ontvangers bereikt. De functie van de ValueActor als communicator helpt bij het signaleren van behoeften en aanbiedingen, het bevorderen van transparantie en wederzijds begrip. Door als integrator te fungeren, weeft het ongelijksoortige entiteiten samen en versterkt het de onderlinge verbondenheid en veerkracht van het ecosysteem.

Maar ondanks deze vele verantwoordelijkheden blijft het bedrijf innovatie stimuleren, waarbij het voortdurend op zoek is naar betere, efficiëntere methoden voor het creëren en uitwisselen van waarde in zijn steeds veranderende rol als innovator.

Het Job-to-Perform-concept, gebaseerd op de JTBD, benadrukt het begrijpen van de onderliggende taken, doelen of behoeften die individuen of organisaties willen bereiken. In plaats van zich alleen op het product of de dienst te richten, richt het zich op het fundamentele probleem of de aspiratie die het besluitvormingsproces van de consument stuurt. Door deze Jobs-to-Perform te identificeren en in een kader te plaatsen, kunnen bedrijven oplossingen ontwerpen die doeltreffender inspelen op de echte wensen van hun doelpubliek, en zo zorgen voor een meer op maat gemaakt en waardegericht aanbod dat diep aanslaat bij de eindgebruiker.

Waardengedreven leiderschap onderstreept de noodzaak van het bieden van intrinsieke en blijvende waarde aan elke stakeholder, en overstijgt een louter concurrerende mentaliteit. Deze leiders geven prioriteit aan de aspiraties en verwachtingen van klanten, werknemers en de bredere gemeenschap, stevig verankerd in de overtuiging dat het genereren van authentieke waarde de hoeksteen vormt van blijvend succes. In plaats van reflexmatig te reageren op concurrenten, verbeteren zij proactief hun portfolio, diensten en organisatie-ethos.

Centraal in deze proactieve aanpak staat de integratie van effectieve feedbacklussen of leercycli. Door systematisch feedback van verschillende contactpunten vast te leggen en te verwerken, kunnen leiders hun strategieën voortdurend verfijnen en ervoor zorgen dat de gecreëerde waarde uiterst relevant blijft en blijft aansluiten bij de veranderende behoeften van hun publiek. Door het cultiveren van een omgeving van voortdurende verbetering en het benadrukken van tastbare impact, bevorderen waardegedreven leiders vertrouwen en loyaliteit en versterken ze de reputatie van hun organisatie in een steeds fluctuerende concurrerende arena.

3

Mensgericht

Samenvatting

Mensgericht organiseren en ontwerpen verdedigt het fundamentele principe dat in het hart van elke organisatie, systeem of ontwerp de onschatbare essentie van menselijkheid ligt. In plaats van louter analytisch problemen op te lossen, waarbij problemen vaak worden ontleed, legt de hedendaagse verschuiving de nadruk op het vinden van oplossingen op basis van kracht, waarbij aangeboren menselijke capaciteiten, passies en mogelijkheden worden benut. Deze vernieuwde aanpak erkent de diepgaande impact van psychologische veiligheid. Het erkent dat het stimuleren van omgevingen waarin mensen zich veilig genoeg voelen om hun gedachten te uiten zonder bang te hoeven zijn voor vergelding, de basis vormt voor echte innovatie en verandering.

Door het hele menselijke systeem – geest, lichaam, emotie en geest – te betrekken bij het verhaal van de organisatie, wordt veerkracht, paraatheid en aanpassingsvermogen gestimuleerd. Een dergelijke omgeving voedt een cultuur die openstaat voor verandering. Het wakkert creativiteit en innovatie aan en herinnert ons eraan dat wanneer mensen echt gewaardeerd en betrokken worden, zij de krachtigste katalysatoren worden voor transformatieve evolutie.

Psychologische veiligheid verwijst naar iemands perceptie van de gevolgen van een interpersoonlijk risico. Het is het geloof dat men gedachten, vragen, zorgen en ideeën kan uiten zonder angst voor straf of vernedering. In omgevingen waar psychologische veiligheid wordt bevorderd, zijn mensen eerder geneigd om creatieve risico’s te nemen, met nieuwe benaderingen te experimenteren en onconventionele ideeën te uiten.

Zo’n fundament is cruciaal voor creativiteit en innovatie, omdat doorbraken vaak voortkomen uit het uitdagen van de status-quo. Wanneer teamleden zich veilig voelen in het delen en itereren van verschillende perspectieven, versnelt dit het collectief oplossen van problemen en maakt het de weg vrij voor baanbrekende oplossingen. Angst voor represailles kan deze creativiteit zonder psychologische veiligheid verstikken, waardoor organisaties hun volledige innovatieve potentieel niet kunnen ontsluiten.

Positive Inquiry™ moedigt organisaties aan om verder te gaan dan het oplossen van problemen en om innovatieve benaderingen te verkennen om nieuwe uitdagingen aan te pakken. Door onze focus te verschuiven van het voorspellen van resultaten naar het begrijpen van de onderliggende krachten die spelen, krijgen we het vermogen om te anticiperen en ons aan te passen aan veranderende landschappen. Deze proactieve houding stelt organisaties in staat om de stormen van verandering te doorstaan en te gedijen in alle onzekerheid.

Wij worden agenten van positieve verandering door alle relevante belanghebbenden te betrekken bij positieve gesprekken. Door verhalen over onze grootste prestaties te delen, transformeren we naarmate het bewustzijn van onze sterke punten groeit. Dit zal ons de broodnodige hoop, moed en opwinding geven om transformatie te omarmen en nieuwe mogelijkheden te ontdekken, onaangeboorde kansen te grijpen en veerkracht op te bouwen tegenover VUCA.

Een rondetafelsetting in besluitvormings- en bestuursprocessen benadrukt gelijkheid, samenwerking en open dialoog. De cirkelvormige configuratie elimineert inherent hiërarchische verschillen, waardoor elke deelnemer een gelijke stem en visuele toegang tot alle anderen heeft. Deze democratische opzet bevordert actieve deelname, moedigt verschillende perspectieven aan en vergemakkelijkt transparante communicatie.

Voordelen zijn onder andere meer holistische beslissingen, een grotere betrokkenheid van belanghebbenden dankzij het inclusieve karakter, en een versterking van het vertrouwen en wederzijds respect onder de deelnemers, waardoor de rondetafelconferentie een krachtig instrument is voor het bevorderen van eenheid, duidelijkheid en effectief bestuur.

Leidinggeven vanuit het Geheel, zoals voorgestaan door de RoundMap aanpak, maakt gebruik van de collectieve intelligentie en expertise van het hele menselijke systeem van een organisatie, ongeacht hiërarchieën. Dergelijke inclusiviteit verzamelt verschillende perspectieven, waardoor rijkere inzichten en snelle, goed geïnformeerde reacties op veranderingen mogelijk worden. Deze gedistribueerde leiderschapsstijl bevordert een gedeeld gevoel van eigenaarschap, wat veerkracht en aanpassingsvermogen stimuleert. Door een aanpassingsgerichte cultuur te cultiveren en het personeel de middelen te geven, zijn organisaties beter in staat om onzekerheden te doorstaan, om wendbaarheid te bevorderen en een proactieve houding aan te nemen tegenover veranderende bedrijfslandschappen.

4

Verhaalgebaseerd

Samenvatting

Verhalen vertellen, een eeuwenoude kunst, speelt een onschatbare rol in de ingewikkelde dans van waardesignalering. Of het nu gaat om het belichten van een dwingende behoefte of het laten zien van een overvloedig overschot, een goed uitgewerkt verhaal dat is gebaseerd op een meeslepend plot kan emoties oproepen, actie stimuleren en verbindingen bevorderen. Betreed het rijk van StoryCasting™, een dynamische samensmelting van verhalen vertellen en een lijn uitwerpen, net als een visser die vis probeert aan te trekken. Storycasting dient als een strategisch lokmiddel in de zakenwereld om klanten in het verhaal van een merk te trekken.

In de kern draait elk krachtig verhaal om de plot – een reeks onderling verbonden gebeurtenissen of momenten die de basis leggen voor het verhaal. Door middel van deze uitgestippelde reis kunnen merken hun waardeproposities effectief overbrengen, zodat ze aansluiten bij de verlangens en ambities van hun publiek. Een meesterlijk verteld verhaal informeert en lonkt, en leidt de luisteraars naar de beoogde waarde, of dat nu een oproep tot actie is of een uitnodiging om deel te nemen aan een surplusaanbod.

Binnen ons raamwerk van ValueActors is het signaleringsproces van het grootste belang. Dit proces, dat gekenmerkt wordt door transparantie, tijdigheid, relevantie, consistentie en feedbacklussen, fungeert als het neurale netwerk in een waardegedreven ecosysteem. Het zorgt ervoor dat informatie, feedback en verwachtingen op een coherente en efficiënte manier worden gecommuniceerd tussen alle actoren, waardoor een gedeeld begrip wordt bevorderd en mogelijke misinterpretaties worden voorkomen.

Storycasting™, geworteld in de eeuwenoude kunst van het verhalen vertellen, is een strategische benadering om de boodschap van een merk over te brengen. Bij storytelling draait het om het weven van verhalen die weerklank vinden bij luisteraars en die verder gaan dan louter feiten om emotie en verbondenheid op te roepen. Voor merken zit de kracht van een verhaal niet in de producten die ze verkopen, maar in de verhalen die ze vertellen. 

Dit verhaal wordt de magneet die potentiële klanten dichterbij trekt. In de ingewikkelde dans tussen ValueActors is de aantrekkingskracht inherent zwak, waardoor deze entiteiten dicht bij elkaar moeten zijn om elkaar te kunnen voelen en op elkaar te reageren. Gezien deze delicate balans is het van het grootste belang om een meeslepend verhaal te casten. 

Door dit te doen, lokken merken niet alleen klanten naar zich toe, maar overbruggen ze ook de kritieke nabijheidskloof, waardoor ze naadloos waarde kunnen leveren en vastleggen. Storycasting™ transformeert het verhaal van een merk van louter informatie tot een magnetische kracht die klanten naar de invloedssfeer trekt.

Ben Horowitz, durfkapitalist: “U kunt een geweldig product hebben, maar een overtuigend verhaal zet het bedrijf in beweging. Als je geen geweldig verhaal hebt, is het moeilijk om mensen te motiveren zich bij je aan te sluiten, aan het product te werken en mensen over te halen erin te investeren,” zegt Horowitz. “Bedrijven die geen duidelijk geformuleerd verhaal hebben, hebben geen duidelijke en goed doordachte strategie. Het bedrijfsverhaal is de bedrijfsstrategie.”

5

Consentrisch

Samenvatting

Het Consentric Organizational Model (COM), zoals voorgestaan door RoundMap®, plaatst de waarde die een ValueActor wil creëren en leveren in de kern. Opeenvolgende echelons omgeven deze waardegerichte kern, die als concentrische cirkels zijn opgesteld, elk met hun eigen rol: van de adviseurs in de binnenste cirkel tot de constellatie van teams in de buitenste cirkel. Deze structuur werkt volgens een principe dat “consentriciteit” wordt genoemd – een samenvoeging van “concentrisch” en “instemmingsgestuurd”.

Via deze innovatieve aanpak nemen vertegenwoordigers van elk echelon actief deel aan aangrenzende cirkels, om ervoor te zorgen dat de doelstellingen op één lijn blijven en dat beslissingen de waarden en doelen van de organisatie respecteren. Consentricity™ bevordert dus harmonie, cohesie en een verenigd doel, waarbij elke ring samenwerkt en instemt om de waardemissie van de organisatie vooruit te helpen.

Consentricity™ vertegenwoordigt een dynamische benadering van organisatieontwerp, geïnspireerd op de lay-out van concentrische cirkels. In het hart van deze structuur ligt de positieve kern, die de diepste waardecreatieaspiraties en basisprincipes van de organisatie belichaamt.

Vanuit deze kern stralen vier verschillende ringen naar buiten, die elk een bestuurslaag en functionaliteit vertegenwoordigen: componisten, dirigenten, coördinatoren en een constellatie van teams. De intieme verbinding tussen deze ringen wordt tot stand gebracht door een systeem van dubbele delegatie, waardoor naadloze communicatie en onderlinge afhankelijkheid gewaarborgd zijn.

Wat Consentricity™ echt onderscheidt, is de besluitvormingsmethodologie: beslissingen worden genomen op basis van instemming in plaats van consensus, waardoor een bestuursproces wordt bevorderd dat inclusiviteit en collectieve overeenstemming prioriteit geeft. Deze benadering, die gebaseerd is op de inherente wijsheid van de concentrische structuur, zorgt ervoor dat elke beslissing, strategie en actie diep resoneert met de centrale waarden en ambities van de organisatie, wat eenheid, samenhang en doelgerichte richting bevordert.

Tijdens deze transformatieve reis evolueren organisaties van geïsoleerde silo’s naar een adaptief, onderling verbonden netwerk van holons dat wordt voorgestaan door het Consentric Organizational Model. Deze verschuiving stelt hen in staat om wendbaarder en veerkrachtiger te zijn en om in lijn te blijven met hun kernwaarden en doelstellingen in een steeds veranderend bedrijfslandschap.

6

Augmentatief

Samenvatting

De uitbreidende mogelijkheden van RoundMap zijn een bewijs van de integratie van uitgebreid denken en geavanceerde technologie in business intelligence. De 48 Thinking Caps geven leidinggevenden een uitgebreid panoptisch beeld van de bedrijfsactiviteiten. Dankzij dit veelzijdige perspectief kunnen besluitvormers diep in elk hoekje en gaatje van hun organisatie duiken, van de strategieën en structuren tot de onderliggende cultuur en het doel.

Bovendien maakt RoundMap® gebruik van de kracht van verhoogde intelligentie met een generatieve chatagent. brengt systematisch de huidige bedrijfsdynamiek in kaart, waarbij sterke punten worden benadrukt, kansen worden aangegeven, uitdagingen worden geïdentificeerd en visies, missies, plannen en nog veel meer worden uiteengezet. In een tijdperk waarin de complexiteit van bedrijven blijft toenemen, waardoor het steeds uitdagender wordt om elke variabele te verantwoorden, heeft RoundMap® is een kompas van onschatbare waarde dat leidinggevenden helpt om weloverwogen en strategisch verantwoorde beslissingen te nemen voor hun reis.

Het RoundMap™ raamwerk biedt een holistische benadering om de veelzijdige aard van bedrijfsactiviteiten te begrijpen door leiders aan te sporen een panoptische blik te hanteren die doet denken aan de Griekse term “panoptēs” of “alziend”. Dit uitgebreide perspectief wordt bereikt door de kracht van meerdere Thinking Caps te benutten, die elk op maat zijn gemaakt om unieke inzichten te bieden in verschillende bedrijfsdimensies, de omgeving en de heersende dynamiek.

Leiders kunnen een duidelijk, omvattend perspectief creëren door strategisch 6 tot 12 van deze dimensies te kiezen die relevant zijn voor een specifiek bedrijfsscenario. Het doel is niet om rigide categorisatie op te leggen of volledigheid te claimen. In plaats daarvan benadrukt het de vloeiende vermenging van complementaire gezichtspunten. Door deze verschillende denkmutsen op te zetten, kunnen besluitvormers een rijker, allesomvattend inzicht krijgen in hun bedrijfslandschap, zodat ze weloverwogen beslissingen kunnen nemen en strategisch vooruit kunnen kijken.

Augmented intelligence, een samensmelting van menselijke intuïtie en computervaardigheden, is van het grootste belang voor het optimaliseren van zakelijke besluitvorming. Door gebruik te maken van inzichten uit de verschillende perspectieven van de Thinking Caps, kunnen generatieve chatagenten – geavanceerde AI-tools die intuïtieve dialogen kunnen voeren – deze veelzijdige gegevens verwerken, synthetiseren en extrapoleren tot bruikbare strategieën.

In plaats van het menselijke beoordelingsvermogen te vervangen, versterken deze middelen het juist, door ervoor te zorgen dat beslissingen gebaseerd zijn op uitgebreide analyses en een breed scala aan gezichtspunten. Bedrijven krijgen een meer holistisch inzicht in hun operationele landschap door deze synergie tussen menselijk onderscheidingsvermogen en AI. De wisselwerking die hieruit voortvloeit, stelt organisaties in staat om genuanceerde, toekomstgerichte strategieën te ontwikkelen, die nauwkeurig zijn afgestemd op de combinatie van verschillende menselijke perspectieven en de analytische mogelijkheden van augmented intelligence.

Laten we beginnen aan deze spannende reis van verkenning en ontdekking en het potentieel ontsluiten om samen vorm te geven aan een veerkrachtige zakelijke toekomst.

Are You Ready to Co-Create Lasting Impact?

Let's Shape the Future Together
INQUIRY