Connecting Dots: Mijn reis naar transformatief denken met RoundMap

Connecting Dots: Mijn reis naar transformatief denken met RoundMap

Na een decennium van toegewijde studie en diep nadenken, ben ik de wijsheid van John Morrison’s inzicht gaan waarderen: begrip ontstaat door de puntjes met elkaar te verbinden.

Mijn reis met RoundMap® begon met een praktische aanpak, waarbij ik in de frontlinie van de bedrijfsvoering dook. Ik heb elk aspect zorgvuldig onderzocht, logisch gerangschikt en vervolgens vergeleken met traditionele bedrijfsmodellen om inconsistenties te ontdekken.

Bij dit proces ging het niet alleen om het identificeren van hiaten, maar ook om een dieper onderzoek naar hun oorsprong en het begrijpen van de complexiteit van de wereld, zowel vroeger als nu. Dit onderzoek bracht me tot een belangrijk besef: onze organisaties zitten vaak vast in verouderde praktijken, worden gehinderd door wantrouwen en hebben behoefte aan meer eenheid en wendbaarheid.

Het antwoord op deze uitdagingen was echter niet confronterend. In plaats daarvan leidde het tot een diepgaand onderzoek naar effectieve managementsystemen. Door de beste elementen van deze systemen te combineren, wilde ik moderne, haalbare alternatieven bieden in lijn met de RoundMap principes van systemisch denken, samenwerking en aanpassingsvermogen.

Het is niet aan mij om het succes van deze onderneming te meten. In overeenstemming met RoundMap’s nadruk op stakeholder-gedreven leiderschap en collaboratieve empowerment, draait verandering om inspiratie, niet om opleggen. Mijn doel is om een vlam van verandering aan te wakkeren en anderen te motiveren om het roer over te nemen.

Deze reis is ongelooflijk inzichtelijk en bevredigend geweest, met als hoogtepunt een gezamenlijk transformatieproject met de werknemers van Canon in New York. Het is een bewijs van het streven van RoundMap om silo’s te doorbreken en voortdurende innovatie te stimuleren.

Terwijl ik werk aan het afronden van de details en samenwerk met anderen om RoundMap® tot bloei te brengen, kijk ik uit naar een toekomst waarin, misschien over tien jaar, deze ideeën geïntegreerd zijn in de manier waarop organisaties werken.

Onze missie bij RoundMap® is niet alleen het introduceren van nieuwe methodologieën, maar ook het herdefiniëren van bedrijfsactiviteiten voor een meer onderling verbonden, adaptieve en doelgerichte toekomst.

Dit is de essentie van het RoundMap® verschil: het koesteren van transformatieve, duurzame verandering.

Positive Inquiry Summit a Canon, Long Island, New York
Een mijlpaal in de reis van RoundMap: Eenheid bevorderen tussen teams, divisies en culturen bij Canon Americas

Author

  • Edwin Korver

    Edwin Korver is a polymath celebrated for his mastery of systems thinking and integral philosophy, particularly in intricate business transformations. His company, CROSS-SILO, embodies his unwavering belief in the interdependence of stakeholders and the pivotal role of value creation in fostering growth, complemented by the power of storytelling to convey that value. Edwin pioneered the RoundMap®, an all-encompassing business framework. He envisions a future where business harmonizes profit with compassion, common sense, and EQuitability, a vision he explores further in his forthcoming book, "Leading from the Whole."

Share the Post:

Recent Articles

Connecting Dots: Mijn reis naar transformatief denken met RoundMap

Van hiërarchische beperkingen naar harmonische orkestraties: Organisatiedynamiek opnieuw vormgeven

Voorspellingen voor 2024: Navigeren door een jaar van transformatie en kansen

Authenticiteit in actie: Geplande impact versus de misleiding van de waargenomen impact

Bereik: Waarom generalisten triomferen in een gespecialiseerde wereld

Het verkennen van collectieve wijsheid: Onze uitnodiging om een aspirant-polymatenraad te vormen

Navigeren door tegenspoed: Leidinggeven op het kruispunt van bezuinigen of bezuinigen

Nabla Onthuld: Het decoderen van het symbool van veelzijdige genialiteit

Het Zelf overstijgen: Inleiding tot David Brooks’ ‘De Tweede Berg’.

Infobesitas: Lijdt uw prestatie aan een overdaad aan informatie?

Voorbij de grenzen: Een verhaal over het overbruggen van perspectieven voor innovatie

Groei opnieuw definiëren: Het cultiveren van blijvende waarde naast louter omvang

De symbiose van duurzame gezondheidsmonitoren en de Business Vitality Matrix

Samen zweven: Delta Air Lines’ Odyssee naar een cultuur van gelijkheid

Zinvolle impact bakken: Waarom uw bedrijfsmodel een zinvolle missie nodig heeft

Join Our Newsletter