Samen zweven: Delta Air Lines’ Odyssee naar een cultuur van gelijkheid

Samen zweven: Delta Air Lines’ Odyssee naar een cultuur van gelijkheid

Inleiding: Een symfonie van inclusie en groei

Delta Air Lines gaat op weg naar een werkcultuur die het conventionele overstijgt en onthult haar verhaal over het bevorderen van gelijkheid en inclusiviteit in een recent persbericht. Harvard Business Review podcast. Dit interview biedt een zeldzame blik op Delta’s strategische blauwdruk voor het creëren van een omgeving waarin diversiteit niet alleen wordt erkend, maar ook gevierd. De toewijding van de luchtvaartmaatschappij om mensgerichte strategieën centraal te stellen bij haar groei, in lijn met RoundMap, weerspiegelt een diepgaand begrip dat succes niet alleen te maken heeft met het bereiken van hoogten, maar ook met ervoor zorgen dat iedereen tijdens de reis een gelijke kans heeft om te stijgen. 

Ga met ons mee terwijl we de belangrijkste inzichten uit het interview doornemen, van Delta’s belofte om voortdurend in gesprek te blijven en werknemers erbij te betrekken tot hun vooruitdenkende aanpak van op vaardigheden gebaseerde werving – een inspirerend model voor organisaties die streven naar gelijkheid in hun streven naar duurzame en inclusieve groei.

Delta's inzet voor diversiteit en inclusie

Delta’s inzet voor diversiteit en inclusie is niet alleen lippendienst, het zit ingebakken in hun bedrijfs-DNA. In de podcast onderstreept het leiderschap van Delta het belang van het creëren van een werkplek waar verschillen niet alleen worden geaccepteerd, maar ook worden gevierd. Ed Bastian, CEO van Delta, zet de toon: “Ons doel is om van Delta een plek te maken waar elke stem wordt gehoord, iedereen wordt meegenomen en iedereen gelijke toegang heeft tot kansen.”

Op vaardigheden gebaseerd inhuren: Potentieel verhogen

Een opvallend moment in het interview was de nadruk die Delta legde op aanwerving op basis van vaardigheden, wat hun inzet voor gelijke kansen weerspiegelt. Bastian merkte op: “We zijn op zoek naar de juiste vaardigheden. We openen wegen voor mensen om in de luchtvaartindustrie te komen, ongeacht hun achtergrond.” Deze strategische aanpak weerspiegelt de vooruitdenkende filosofie van RoundMap, die erkent dat vaardigheden en potentieel het kompas moeten zijn bij beslissingen over aanwerving.

De People First Filosofie: Een RondeMap-Vereniging

Delta’s reis naar een meer rechtvaardige cultuur sluit aan bij het People-Centric principe van RoundMap, waarbij erkend wordt dat de ware kracht van een organisatie in haar mensen ligt. Deze filosofie is niet zomaar een modewoord bij Delta; het is een leidend principe dat hun beslissingen en acties bepaalt.

Voortdurend gesprek: Een pijler van Delta's strategie

In het interview benadrukken Delta-leiders het belang van voortdurende conversatie en betrokkenheid. Bastian merkt op: “We leren van onze mensen, we passen ons aan, we worden beter.” Dit streven naar voortdurende dialoog en leren weerspiegelt de nadruk die RoundMap legt op aanpassingsvermogen en reactiesnelheid.

Stemmen versterkt: Betrokkenheid van werknemers bij het vormgeven van cultuur

Delta praat niet alleen maar; ze betrekken hun werknemers actief bij het vormgeven van de cultuur. De podcast gaat in op de manier waarop het bedrijf forums heeft opgezet voor werknemers om hun ervaringen en inzichten te delen. Zoals geciteerd in het interview: “Onze werknemers hebben geweldige ideeën, en we luisteren.”

Een strategische noodzaak: Aansluiten bij de visie van RoundMap

De strategische aanpak van Delta sluit naadloos aan op de visie van RoundMap. Door rekening te houden met het menselijke element in hun groeistrategie, vinkt Delta niet alleen vakjes aan – ze verstevigen de basis voor duurzame en inclusieve groei.

Aanpassen en leren: De Delta-manier

In het interview wordt de aanpak van Delta op het gebied van aanpassingsvermogen uiteengezet. Bastian benadrukt het belang van leren en aanpassen en zegt: “Het is geen bestemming, het is een reis.” Dit perspectief weerspiegelt het dynamische raamwerk van RoundMap dat organisaties aanmoedigt om voortdurend te leren, te itereren en te evolueren.

Conclusie: Delta's vliegroute - een inspiratie voor iedereen

Concluderend kan worden gesteld dat Delta Air Lines een inspirerend voorbeeld is voor organisaties die het People First principe van RoundMap omarmen. Door gelijkheid in de bedrijfscultuur te verweven, bewijst Delta dat succes niet alleen te maken heeft met het bereiken van hoogten, maar dat iedereen tijdens de reis dezelfde kans heeft om te stijgen. Als organisaties de complexiteit van groei moeten doorstaan, dan lonkt het verhaal van Delta – een bewijs van de kracht om mensen op de eerste plaats te zetten in de vlucht naar een meer inclusieve en rechtvaardige toekomst.

Author

  • Edwin Korver

    Edwin Korver is a polymath celebrated for his mastery of systems thinking and integral philosophy, particularly in intricate business transformations. His company, CROSS-SILO, embodies his unwavering belief in the interdependence of stakeholders and the pivotal role of value creation in fostering growth, complemented by the power of storytelling to convey that value. Edwin pioneered the RoundMap®, an all-encompassing business framework. He envisions a future where business harmonizes profit with compassion, common sense, and EQuitability, a vision he explores further in his forthcoming book, "Leading from the Whole."

Share the Post:

Recent Articles

Connecting Dots: Mijn reis naar transformatief denken met RoundMap

Van hiërarchische beperkingen naar harmonische orkestraties: Organisatiedynamiek opnieuw vormgeven

Voorspellingen voor 2024: Navigeren door een jaar van transformatie en kansen

Authenticiteit in actie: Geplande impact versus de misleiding van de waargenomen impact

Bereik: Waarom generalisten triomferen in een gespecialiseerde wereld

Het verkennen van collectieve wijsheid: Onze uitnodiging om een aspirant-polymatenraad te vormen

Navigeren door tegenspoed: Leidinggeven op het kruispunt van bezuinigen of bezuinigen

Nabla Onthuld: Het decoderen van het symbool van veelzijdige genialiteit

Het Zelf overstijgen: Inleiding tot David Brooks’ ‘De Tweede Berg’.

Infobesitas: Lijdt uw prestatie aan een overdaad aan informatie?

Voorbij de grenzen: Een verhaal over het overbruggen van perspectieven voor innovatie

Groei opnieuw definiëren: Het cultiveren van blijvende waarde naast louter omvang

De symbiose van duurzame gezondheidsmonitoren en de Business Vitality Matrix

Samen zweven: Delta Air Lines’ Odyssee naar een cultuur van gelijkheid

Zinvolle impact bakken: Waarom uw bedrijfsmodel een zinvolle missie nodig heeft

Join Our Newsletter