Het onmogelijke overwinnen: Een reis van transformatie met het RoundMap Framework

Het onmogelijke overwinnen: Een reis van transformatie met het RoundMap Framework

De afgelopen acht jaar stond ik voor een monumentale uitdaging. Eén die vaak aanvoelde als een onoverkomelijke berg voor één individu om te bedwingen. De taak die ik mezelf gesteld had, leek op te doemen als een onoverwinnelijk fort in het landschap van mijn ambities.

Het grote “kasteel” van ondernemingsdynamiek dat ik vaak in mijn hoofd moest bouwen, viel vaak in puin, waardoor ik in momenten van wanhoop en zelfs perioden van melancholie terechtkwam. Het streven om elk facet van de onderneming te begrijpen, van de frontlinies tot de niet-uitvoerende raad, van de details van dagelijkse handelingen tot het grote tapijt van bestuur, van de subtiliteiten van leiderschap tot de essentie van de bedrijfscultuur, was op zijn zachtst gezegd een ontmoedigende onderneming.

Naarmate de tijd verstreek, kreeg ik echter steeds meer inzicht in het ingewikkelde netwerk van het bedrijfsleven. Ik kon het nu vanuit elke denkbare hoek overzien, van boven naar beneden, van links naar rechts, en zelfs van binnen naar buiten en van buiten naar binnen. Een gevoel van voldoening, hard bevochten en welverdiend, nestelde zich geleidelijk in mij.

Voorheen werd ik gedreven door de behoefte aan erkenning van buitenaf en zocht ik bevestiging van anderen voor mijn werk. Nu vond ik troost en kracht in zelfreflectie en zelfwaardering. Het was niet zo dat ik er niet meer om gaf hoe mijn werk door de wereld werd gezien; mijn innerlijke reis was veel belangrijker geworden.

Mijn creatie, het RoundMap raamwerk, kwam naar voren als een baken van begeleiding dat de weg wijst naar een eerlijker en rechtvaardiger bedrijfslandschap. Het werd ontworpen om de belangen van alle belanghebbenden te dienen, om substantiële waarde te genereren en om ondernemingen te sturen in de richting van blijvende welvaart, zowel voor henzelf als voor degenen die zij raken.

Maar deze reis zou niet mogelijk zijn geweest zonder de niet-aflatende steun van mijn liefste vriendin en geliefde echtgenote, Stella. Ze stond me bij in elke wending, zelfs toen verleidelijke aanbiedingen ons pad kruisten. Het is aan haar onwrikbare steun en liefde dat ik mijn levenswerk opdraag.

Stella

Author

  • Edwin Korver

    Edwin Korver is a polymath celebrated for his mastery of systems thinking and integral philosophy, particularly in intricate business transformations. His company, CROSS-SILO, embodies his unwavering belief in the interdependence of stakeholders and the pivotal role of value creation in fostering growth, complemented by the power of storytelling to convey that value. Edwin pioneered the RoundMap®, an all-encompassing business framework. He envisions a future where business harmonizes profit with compassion, common sense, and EQuitability, a vision he explores further in his forthcoming book, "Leading from the Whole."

Share the Post:

Recent Articles

Connecting Dots: Mijn reis naar transformatief denken met RoundMap

Van hiërarchische beperkingen naar harmonische orkestraties: Organisatiedynamiek opnieuw vormgeven

Voorspellingen voor 2024: Navigeren door een jaar van transformatie en kansen

Authenticiteit in actie: Geplande impact versus de misleiding van de waargenomen impact

Bereik: Waarom generalisten triomferen in een gespecialiseerde wereld

Het verkennen van collectieve wijsheid: Onze uitnodiging om een aspirant-polymatenraad te vormen

Navigeren door tegenspoed: Leidinggeven op het kruispunt van bezuinigen of bezuinigen

Nabla Onthuld: Het decoderen van het symbool van veelzijdige genialiteit

Het Zelf overstijgen: Inleiding tot David Brooks’ ‘De Tweede Berg’.

Infobesitas: Lijdt uw prestatie aan een overdaad aan informatie?

Voorbij de grenzen: Een verhaal over het overbruggen van perspectieven voor innovatie

Groei opnieuw definiëren: Het cultiveren van blijvende waarde naast louter omvang

De symbiose van duurzame gezondheidsmonitoren en de Business Vitality Matrix

Samen zweven: Delta Air Lines’ Odyssee naar een cultuur van gelijkheid

Zinvolle impact bakken: Waarom uw bedrijfsmodel een zinvolle missie nodig heeft

Join Our Newsletter