Navigeren door de toekomst van werk: De betrokkenheid van werknemers verhogen door middel van rolgebaseerde systemen

Navigeren door de toekomst van werk: De betrokkenheid van werknemers verhogen door middel van rolgebaseerde systemen

Organisaties zijn op zoek naar kaders die flexibiliteit en samenhang bieden in een bedrijfsecosysteem dat steeds meer gekenmerkt wordt door complexiteit en verandering. Maak kennis met het RoundMap raamwerk, onze hele systeembenadering, die het concept van Consentriciteit:verschillende bedrijfsfuncties op elkaar afstemmentot een harmonieus systeem. Om te bereiken wat wij een “Symfonie van sterke punten” noemen, hebben bedrijven een concrete methodologie nodig die het verouderde concept van banen vervangt door een vloeiender, impactvoller systeem van rollen en verantwoordelijkheden.

Waarom is de verschuiving van banen naar rollen dan zo cruciaal? Het aanpassingsvermogen en de betrokkenheid die inherent zijn aan rolgebaseerde systemen hebben verstrekkende gevolgen voor de effectiviteit van organisaties. Rollen zijn te vergelijken met muziekinstrumenten in een orkest, die elk een uniek geluid voortbrengen maar allemaal essentieel zijn om de symfonie tot leven te laten komen. Consentriciteit treedt in deze context op als dirigent en zorgt ervoor dat alle rollen op elkaar zijn afgestemd en geharmoniseerd om de doelstellingen van de organisatie te bereiken.

In deze blogpost zullen we verschillende onderzoeken en praktijkvoorbeelden onderzoeken die de voordelen van rollen in plaats van banen bevestigen. Deze voordelen variëren van een grotere betrokkenheid van werknemers en samenwerking tussen verschillende afdelingen tot de ontwikkeling van vaardigheden en persoonlijke groei – allemaal cruciale elementen in het bereiken van de Symfonie van sterke punten waar Consentricity en het RoundMap raamwerk naar streven.

Ga met ons mee en ontleed hoe rollen en verantwoordelijkheden, geleid door de principes van RoundMap en Consentricity, uw organisatie kunnen veranderen in een fijn afgestemd orkest waarin elk lid zich trots voelt om deel uit te maken van de collectieve inspanning.

Barrières doorbreken: De dynamische invloed van rollen op banen in de moderne werkomgeving

Banen worden vaak gezien als vaste posities met vooraf bepaalde taken, afgestemd op een specifieke vaardigheden of afdeling. Ze worden beperkt door een functiebeschrijving die beperkt wat er van een werknemer wordt verwacht. Deze aanpak kan verstikkend werken en samenwerking tussen verschillende functies belemmeren. Jobs kunnen onbedoeld silo’s creëren, waardoor de vrije stroom van ideeën en middelen binnen een organisatie wordt belemmerd.

Rollen en verantwoordelijkheden zijn daarentegen vloeiender en passen zich beter aan. Ze maken een bredere reeks activiteiten mogelijk en kunnen evolueren om aan de veranderende behoeften van de organisatie te voldoen. Werknemers in een dergelijk systeem hebben meer ruimte voor groei, creativiteit en verkenning. Deze aanpak sluit goed aan bij uw concept van EQuitability, omdat het individuen de ruimte geeft om hun unieke sterke punten aan de organisatie bij te dragen. Het maakt een meer holistische betrokkenheid mogelijk, waardoor de barrières die door gespecialiseerde banen worden opgeworpen, worden doorbroken en mensen deel kunnen uitmaken van een meer samenhangend, betrokken geheel.

De flexibiliteit van rollen in plaats van banen pakt ook het probleem van de terugtrekking van werknemers aan. Wanneer mensen het gevoel hebben dat ze niet beperkt zijn tot een “hokje” en gewaardeerd worden voor hun holistische bijdragen, bevordert dit het gevoel erbij te horen en betrokken te zijn, waardoor het personeel meer energie krijgt. Dit spreekt niet alleen tot de behoefte van de geest aan intellectuele uitdaging, maar ook tot het verlangen van het hart naar een doel en verbondenheid.

Samengevat kan het verleggen van de focus van banen naar rollen leiden tot een meer dynamische, betrokken en rechtvaardige werkomgeving die beter geschikt is om de uitdagingen van het steeds veranderende bedrijfslandschap aan te gaan.

De wetenschap van betrokkenheid: 10 wetenschappelijk onderbouwde redenen waarom rollen belangrijker zijn dan banen op de moderne werkplek

Onderzoek en praktijkgevallen tonen aan dat rollen om verschillende redenen meer betrokkenheid bieden dan banen:

 1. Meer autonomie en eigenaarschap: Volgens een onderzoek van het Journal of Organizational Behavior is een grotere autonomie in het werk significant gecorreleerd met een grotere werktevredenheid. In rolgebaseerde systemen hebben individuen vaak meer speelruimte om hun verantwoordelijkheden vorm te geven, waardoor ze meer eigenaarschap krijgen. Dit niveau van autonomie leidt meestal tot een grotere betrokkenheid, omdat mensen zich gemachtigd voelen om beslissingen te nemen die hun werk direct beïnvloeden.
 2. Multifunctionele samenwerking: Een rapport van Gallup uit 2018 benadrukt het belang van teamwerk voor de betrokkenheid van werknemers. Rollen die samenwerking tussen verschillende functies mogelijk maken, breken silo’s af en moedigen werknemers aan om met verschillende delen van de organisatie samen te werken. Deze onderlinge verbondenheid leidt vaak tot een meer samenhangende werkomgeving waarin individuen betrokken zijn bij hun taken en hoe hun bijdragen de organisatie als geheel beïnvloeden.
 3. Vaardigheidsvariatie en persoonlijke groei: In een rapport van de Harvard Business Review staat dat goed presterende werknemers waarde hechten aan mogelijkheden voor groei en ontwikkeling. Omdat rollen flexibeler zijn, kunnen werknemers vaak hun vaardigheden uitbreiden en aan diverse projecten deelnemen. Deze afwisseling vermindert niet alleen de eentonigheid, maar bevordert ook een voortdurende leeromgeving. Werknemers voelen zich meer betrokken als ze geloven dat ze groeien en hun volledige potentieel benutten.
 4. Aanpassingsvermogen aan verandering: Een studie gepubliceerd in het International Journal of Human Resource Management suggereert dat aanpassingsvermogen cruciaal is voor het behouden van een hoge mate van betrokkenheid, vooral in snel veranderende omgevingen. Rolgebaseerde systemen stellen mensen in staat om zich snel aan te passen aan nieuwe uitdagingen, waardoor ze betrokken blijven wanneer functiegebaseerde systemen een burn-out of afhaken kunnen veroorzaken.
 5. Betekenis en doel: Een studie uit 2019 in het Journal of Vocational Behavior legt een verband tussen zinvol werk en een hogere mate van betrokkenheid. Rollen sluiten vaak beter aan bij de missie en doelen van een organisatie, waardoor werknemers duidelijker begrijpen hoe hun bijdragen een verschil maken. Dit gevoel van doelgerichtheid is een krachtige motor voor betrokkenheid.
 6. Feedback en erkenning: Volgens onderzoek van Gallup is consistente en constructieve feedback cruciaal voor de betrokkenheid van werknemers. De veranderlijkheid van rollen zorgt ervoor dat u vaker en op verschillende manieren feedback krijgt van meerdere bronnen, waaronder collega’s, ondergeschikten en leiders van verschillende afdelingen. Deze holistische benadering van feedback leidt vaak tot een grotere betrokkenheid.
 7. Kansen voor innovatie: Uit een studie van het European Journal of Innovation Management blijkt dat autonomie en functieoverschrijdende samenwerking, gezamenlijk in rolgebaseerde systemen, kritieke factoren zijn voor innovatie. Werknemers die het gevoel hebben dat ze de ruimte hebben om te innoveren, zijn over het algemeen meer betrokken bij hun werk.
 8. Minder rolstress: Onderzoek in het Journal of Applied Psychology heeft aangetoond dat duidelijk gedefinieerde maar flexibele rollen rolstress en ambiguïteit – veelvoorkomende problemen in functiestructuren – kunnen verminderen. Lagere stressniveaus houden rechtstreeks verband met een grotere betrokkenheid.
 9. Verbeterde balans tussen werk en privé: Flexibiliteit in functies kan zich ook uitstrekken tot meer aanpasbare werktijden of locaties, wat het evenwicht tussen werk en privé bevordert. Een onderzoek in Human Relations suggereert dat een positieve balans tussen werk en privé bijdraagt aan een grotere betrokkenheid.
 10. Culturele fit en welzijn van werknemers: Een studie gepubliceerd in het Journal of Occupational and Organizational Psychology benadrukt het belang van “culturele fit” voor het welzijn en de betrokkenheid van werknemers. Rolgebaseerde systemen zorgen voor een meer natuurlijke afstemming tussen individuele waarden, interesses, vaardigheden en de organisatiecultuur. Deze compatibiliteit wordt vaak over het hoofd gezien in traditionele functiegerichte structuren, maar is cruciaal voor langdurige betrokkenheid en welzijn.

Deze voorbeelden bevestigen dat een rolgebaseerde aanpak veel mogelijkheden kan bieden voor een grotere betrokkenheid, en zowel intellectuele uitdaging als emotionele voldoening kan bieden.

Author

 • Edwin Korver

  Edwin Korver is a polymath celebrated for his mastery of systems thinking and integral philosophy, particularly in intricate business transformations. His company, CROSS-SILO, embodies his unwavering belief in the interdependence of stakeholders and the pivotal role of value creation in fostering growth, complemented by the power of storytelling to convey that value. Edwin pioneered the RoundMap®, an all-encompassing business framework. He envisions a future where business harmonizes profit with compassion, common sense, and EQuitability, a vision he explores further in his forthcoming book, "Leading from the Whole."

Share the Post:

Recent Articles

Connecting Dots: Mijn reis naar transformatief denken met RoundMap

Van hiërarchische beperkingen naar harmonische orkestraties: Organisatiedynamiek opnieuw vormgeven

Voorspellingen voor 2024: Navigeren door een jaar van transformatie en kansen

Authenticiteit in actie: Geplande impact versus de misleiding van de waargenomen impact

Bereik: Waarom generalisten triomferen in een gespecialiseerde wereld

Het verkennen van collectieve wijsheid: Onze uitnodiging om een aspirant-polymatenraad te vormen

Navigeren door tegenspoed: Leidinggeven op het kruispunt van bezuinigen of bezuinigen

Nabla Onthuld: Het decoderen van het symbool van veelzijdige genialiteit

Het Zelf overstijgen: Inleiding tot David Brooks’ ‘De Tweede Berg’.

Infobesitas: Lijdt uw prestatie aan een overdaad aan informatie?

Voorbij de grenzen: Een verhaal over het overbruggen van perspectieven voor innovatie

Groei opnieuw definiëren: Het cultiveren van blijvende waarde naast louter omvang

De symbiose van duurzame gezondheidsmonitoren en de Business Vitality Matrix

Samen zweven: Delta Air Lines’ Odyssee naar een cultuur van gelijkheid

Zinvolle impact bakken: Waarom uw bedrijfsmodel een zinvolle missie nodig heeft

Join Our Newsletter