Balanced Scorecard (BSC) en RoundMap: Waardecreatie ontdekken

Balanced Scorecard (BSC) en RoundMap: Waardecreatie ontdekken

De Balanced Scorecard (BSC) is een hulpmiddel voor strategisch prestatiebeheer dat een evenwichtig beeld geeft van de prestaties van een organisatie door rekening te houden met financiële en niet-financiële maatregelen. Het werd begin jaren 90 ontwikkeld door Dr. Robert Kaplan en Dr. David Norton en verlegt de focus van alleen financiële resultaten naar een meer holistisch perspectief dat vier kritieke dimensies omvat:

 1. Financieel: Hoe komen we over bij onze aandeelhouders?
 2. Klant: Hoe zien klanten ons?
 3. Interne processen: In welke processen moeten we uitblinken?
 4. Leren en groei: Hoe kunnen we ons vermogen om te veranderen en te verbeteren in stand houden?

BSC verbinden met het RoundMap Framework

 • Doel en Afstemming: De nadruk die de RoundMap legt op een doelgericht model kan via de BSC in de praktijk worden toegepast. Terwijl het financiële perspectief van de BSC de traditionele winstcijfers vastlegt, kunnen de andere dimensies van de BSC worden afgestemd op RoundMap’s idee van het doel, zodat organisaties verder kijken dan winst alleen en zich richten op gebieden als maatschappelijke impact, belangenbehartiging van klanten en persoonlijke ontwikkeling.
 • Ontdekken van materiële en immateriële waarde: RoundMap legt de nadruk op het herkennen van materiële en immateriële activa bij het creëren van waarde. De BSC sluit natuurlijk aan bij deze visie. Terwijl het financiële perspectief tastbare activa aanpakt, richten de dimensies klant, interne processen en leren & groeien zich op immateriële activa zoals klantrelaties, interne efficiëntie en leercapaciteiten van de organisatie.
 • Klantentriomfen creëren: De klantdimensie van de BSC sluit perfect aan bij het principe van RoundMap om klantdoelen te verdedigen. Door klanttevredenheid, retentie en loyaliteit te meten, kunnen organisaties inzicht krijgen in hoe goed ze de doelen van hun klanten bereiken en hun strategieën dienovereenkomstig aanpassen.
 • Consentrisch samenwerken en leiderschap: Het leer- en groeiperspectief van de BSC sluit aan bij RoundMap’s ethos van consentriciteit. Door de nadruk te leggen op training, organisatorische afstemming en culturele ontwikkeling, kunnen organisaties een cultuur bevorderen waarin waarde eerlijk wordt verdeeld en samenwerking wordt gevierd.
 • Circulaire Strategiebenadering: De cyclische aard van de RoundMap impliceert voortdurende feedbacklussen en leercycli. BSC, met zijn iteratieve proces van strategieformulering, -uitvoering en -verfijning in zijn vier dimensies, kan dienen als een praktisch hulpmiddel bij het implementeren van deze cyclische aanpak.

Conclusie

Met zijn uitgebreide benadering van prestatiemeting kan de Balanced Scorecard een krachtig hulpmiddel zijn bij het realiseren van de ambities van het RoundMap raamwerk. Door de cyclische, holistische visie van RoundMap te combineren met de actiegerichte, meetbare aanpak van BSC, kunnen organisaties de materiële en immateriële waarde die ze creëren en vastleggen, ontdekken en optimaliseren. Het is een harmonieuze samenwerking tussen strategie en uitvoering, vergelijkbaar met een maestro die een orkest leidt en ervoor zorgt dat elke noot en elk instrument bijdraagt aan een vlekkeloze symfonie.

Author

 • Edwin Korver

  Edwin Korver is a polymath celebrated for his mastery of systems thinking and integral philosophy, particularly in intricate business transformations. His company, CROSS-SILO, embodies his unwavering belief in the interdependence of stakeholders and the pivotal role of value creation in fostering growth, complemented by the power of storytelling to convey that value. Edwin pioneered the RoundMap®, an all-encompassing business framework. He envisions a future where business harmonizes profit with compassion, common sense, and EQuitability, a vision he explores further in his forthcoming book, "Leading from the Whole."

Share the Post:

Recent Articles

Connecting Dots: Mijn reis naar transformatief denken met RoundMap

Van hiërarchische beperkingen naar harmonische orkestraties: Organisatiedynamiek opnieuw vormgeven

Voorspellingen voor 2024: Navigeren door een jaar van transformatie en kansen

Authenticiteit in actie: Geplande impact versus de misleiding van de waargenomen impact

Bereik: Waarom generalisten triomferen in een gespecialiseerde wereld

Het verkennen van collectieve wijsheid: Onze uitnodiging om een aspirant-polymatenraad te vormen

Navigeren door tegenspoed: Leidinggeven op het kruispunt van bezuinigen of bezuinigen

Nabla Onthuld: Het decoderen van het symbool van veelzijdige genialiteit

Het Zelf overstijgen: Inleiding tot David Brooks’ ‘De Tweede Berg’.

Infobesitas: Lijdt uw prestatie aan een overdaad aan informatie?

Voorbij de grenzen: Een verhaal over het overbruggen van perspectieven voor innovatie

Groei opnieuw definiëren: Het cultiveren van blijvende waarde naast louter omvang

De symbiose van duurzame gezondheidsmonitoren en de Business Vitality Matrix

Samen zweven: Delta Air Lines’ Odyssee naar een cultuur van gelijkheid

Zinvolle impact bakken: Waarom uw bedrijfsmodel een zinvolle missie nodig heeft

Join Our Newsletter