50 Citaten over Strategie Implementatie: Wijsheid en inspiratie voor een succesvolle implementatie

50 Citaten over Strategie Implementatie: Wijsheid en inspiratie voor een succesvolle implementatie

Strategie-uitvoering is het proces van het omzetten van een goed geformuleerde strategie in actie en het behalen van tastbare resultaten. Het is de essentiële link tussen strategische planning en zakelijk succes. Strategie biedt organisaties een routekaart, maar het is de effectieve uitvoering van die strategie die bepaalt of doelen worden bereikt of kansen worden gemist. In deze blog gaan we in op het belang van strategie-uitvoering en hoe deze een cruciale rol speelt bij het stimuleren van zakelijk succes. Bereid u voor op inzichten en inspiratie uit deze meer dan 50 citaten over de uitvoering van strategieën, en ontdek de belangrijkste principes en denkwijzen die nodig zijn om strategieën om te zetten in impactvolle resultaten. Laten we erin duiken!

Hier zijn 50 citaten over het uitvoeren van strategieën die u misschien nuttig vindt:

 1. “Ideeën zijn gemakkelijk. Uitvoering is alles.” – John Doerr
 2. “Strategie zonder uitvoering is hallucinatie.” – Thomas Edison
 3. “De beste manier om de toekomst te voorspellen is door hem te creëren.” – Peter Drucker
 4. “Strategie-uitvoering is de verantwoordelijkheid die leidinggevenden maakt of breekt.” – Alan Branche
 5. “Uitvoering is de echte differentiator in het bedrijfsleven.” – Gary Hamel
 6. “Goede tactieken kunnen zelfs de slechtste strategie redden. Slechte tactieken zullen zelfs de beste strategie vernietigen.” – George S. Patton
 7. “Strategie is belangrijk, maar uitvoering is de sleutel.” – Jack Welch
 8. “De kunst van het plannen is essentieel om strategieën tot leven te brengen.” – Paul Kiparsky
 9. “Strategie-uitvoering is de ultieme test voor organisatorische uitmuntendheid.” – Noel Tichy
 10. “Strategie is uitvoering.” – Fred Gluck
 11. “Uitvoering zonder strategie is doelloos, strategie zonder uitvoering is nutteloos.” – Morris Chang
 12. “De beste strategie is nutteloos zonder mensen om hem uit te voeren.” – Mike Duke
 13. “Uitvoering is het vermogen om strategie en realiteit op elkaar af te stemmen.” – Lawrence Bossidy
 14. “Strategie-uitvoering is het resultaat van duizenden beslissingen die elke dag genomen worden door mensen die handelen op basis van informatie die ze hebben.” – Robert S. Kaplan
 15. “De beste bedrijven hebben een strategie die eenvoudig, samenhangend en duidelijk is.” – Edward de Bono
 16. “Uitvoering gaat niet alleen over dingen gedaan krijgen, het gaat over de juiste dingen gedaan krijgen.” – Jeff Weiner
 17. “De uitvoering van een strategie is het resultaat van duizenden kleine beslissingen die elke dag worden genomen.” – Bob Proctor
 18. “Strategie zonder uitvoering is slechts theorie.” – John Kosner
 19. “Uitvoering is de grote gelijkmaker – het is het enige dat de winnaars van de verliezers scheidt.” – Gary Keller
 20. “De meest briljante strategie zal niet tot succes leiden tenzij ze effectief wordt uitgevoerd.” – Bill Gates
 21. “Uitvoering wordt uitmuntendheid wanneer je het beheerst, tot het uiterste drijft en het de hartslag van je organisatie maakt.” – Robin Sharma
 22. “Het gaat niet om ideeën. Het gaat erom ideeën te laten gebeuren.” – Scott Belsky
 23. “Effectieve uitvoering van een slecht idee is beter dan de slechte uitvoering van een goed idee.” – Bill Gates
 24. “De beste strategie is waardeloos als ze niet goed wordt uitgevoerd.” – Michael Porter
 25. “Uitvoering is de brug tussen doelen en prestaties.” – Zig Ziglar
 26. “Uitvoering is alles. Strategie betekent niets zonder uitvoering.” – Gary Vaynerchuk
 27. “Uitvoering is alles. Het is de laatste 95 procent van de vergelijking.” – Phil Knight
 28. “Je kunt de beste strategie en het beste gebouw ter wereld hebben, maar als je het niet uitvoert, maakt het niet uit.” – Arnold Schwarzenegger
 29. “Ideeën zijn handelswaar. De uitvoering ervan niet.” – Michael Dell
 30. “Strategie-uitvoering is het vermogen om plannen om te zetten in resultaten.” – Tomoaki Hasegawa
 31. “Het belangrijkste van strategie is uitvoering. Als je een geweldige strategie hebt, maar je kunt hem niet uitvoeren, dan ben je niets.” – Hamdi Ulukaya
 32. “Uitvoering zonder strategie is chaos. Strategie zonder uitvoering is een utopie.” – Bill Hornblower
 33. “Een middelmatig briljant uitgevoerde strategie is vaak beter dan een briljant slecht uitgevoerde strategie.” – Richard Clarke
 34. “Uitvoering is een systeem. Het gaat niet om genialiteit. Het gaat om discipline.” – Ram Charan
 35. “U hebt geen strategisch plan van 100 pagina’s nodig om uit te voeren, u moet gewoon bellen en gaan.” – Eric Ries
 36. “Geweldige uitvoering zonder geweldige strategie is net zo hopeloos als een geweldige strategie zonder geweldige uitvoering.” – Chris McChesney
 37. “De beste leiders zijn meesters in uitvoering.” – Robin Sharma
 38. “Strategie uitvoeren gaat niet over alles doen, het gaat over de juiste dingen doen.” – Gita Bellin
 39. “Uitvoering zonder visie is slechts voorbijgaande tijd.” – Henry Ford
 40. “Het geheim van succes is uitvoering, niet alleen kennis.” – Eike Batista
 41. “Een goed plan dat nu met geweld wordt uitgevoerd is beter dan een perfect plan dat volgende week wordt uitgevoerd.” – George S. Patton
 42. “Effectieve uitvoering van een strategie draait om gedisciplineerde focus, moeilijke keuzes maken en doen waar je goed in bent.” – Kenneth I. Chenault
 43. “Ideeën zijn een dubbeltje in een dozijn. Mensen die ze uitvoeren zijn goud waard.” – Mary Kay Ash
 44. “Een strategie is slechts zo goed als de uitvoering die erop volgt.” – Brian Tracey
 45. “Uitvoering is een systematisch proces van rigoureus bespreken van hoe en wat, vragen stellen, vasthoudend doorgaan en ervoor zorgen dat er verantwoording wordt afgelegd.” – Larry Bossidy
 46. “Uitvoering is een gedrag dat is gebaseerd op de keuzes die we elke dag maken.” – Larry Bossidy
 47. “Uitvoering is niet alleen tactiek – het is een discipline en een systeem.” – Larry Bossidy
 48. “Een doel zonder plan is slechts een wens.” – Antoine de Saint-Exupéry
 49. “Als je het niet kunt meten, kun je het niet managen.” – Peter Drucker
 50. “Het verschil tussen een succesvol persoon en anderen is niet een gebrek aan kracht, niet een gebrek aan kennis, maar eerder een gebrek aan wil.” – Vince Lombardi

Missie vs. Strategie-uitvoering

In het RoundMap raamwerk is de Doelstelling het “waarom” van de organisatie, terwijl de Waarden deel uitmaken van de Positieve Kern en de essentiële principes vertegenwoordigen die de besluitvorming en het gedrag sturen. De Missie is het “wat” van het bereiken van de doelen en doelstellingen, terwijl de Strategie het “hoe” is. De Visie vertegenwoordigt het “wat” of de gewenste toekomstige staat van de organisatie.

Hoewel de Missie dus een belangrijk onderdeel is van het strategisch plan van een organisatie, is het iets anders dan de uitvoering van de strategie. De uitvoering van een strategisch plan vereist actieve betrokkenheid, toewijzing van middelen, prestatiebewaking en voortdurende verbetering om ervoor te zorgen dat de organisatie haar doelstellingen met succes bereikt. De missie biedt een duidelijke verklaring van wat de organisatie wil bereiken, maar de uitvoering van een strategie bestaat uit het ontwerpen en uitvoeren van specifieke acties en tactieken om die doelstellingen te bereiken.

Samengevat houdt succesvolle strategie-uitvoering in dat het Doel, de Waarden en de Visie van de organisatie worden afgestemd op een goed ontworpen Strategie en dat er vervolgens een plan wordt uitgevoerd dat middelen effectief inzet om specifieke doelstellingen te bereiken die door de Missie zijn gedefinieerd.

De cruciale rol van strategie

Strategie speelt een cruciale rol bij het aansturen van de huidige missie van een organisatie. De strategie biedt de routekaart en de reeks acties waarmee de organisatie van de huidige staat (missie) naar de gewenste toekomstige staat (visie) kan gaan.

De missieverklaring geeft het huidige doel van de organisatie weer en wat ze wil bereiken. De strategie beschrijft echter de specifieke initiatieven, benaderingen en middelen die zullen worden ingezet om de missie te vervullen en de kloof naar de beoogde toekomst te overbruggen.

Strategie helpt organisaties bij het identificeren en prioriteren van doelen, het bepalen van de beste handelwijze, het effectief toewijzen van middelen en het nemen van weloverwogen beslissingen om de missie op de meest efficiënte en effectieve manier te bereiken. Het biedt een gestructureerde aanpak om activiteiten en middelen af te stemmen op het vervullen van de missie en uiteindelijk het bereiken van de gewenste visie.

Author

 • Edwin Korver

  Edwin Korver is a polymath celebrated for his mastery of systems thinking and integral philosophy, particularly in intricate business transformations. His company, CROSS-SILO, embodies his unwavering belief in the interdependence of stakeholders and the pivotal role of value creation in fostering growth, complemented by the power of storytelling to convey that value. Edwin pioneered the RoundMap®, an all-encompassing business framework. He envisions a future where business harmonizes profit with compassion, common sense, and EQuitability, a vision he explores further in his forthcoming book, "Leading from the Whole."

Share the Post:

Recent Articles

Connecting Dots: Mijn reis naar transformatief denken met RoundMap

Van hiërarchische beperkingen naar harmonische orkestraties: Organisatiedynamiek opnieuw vormgeven

Voorspellingen voor 2024: Navigeren door een jaar van transformatie en kansen

Authenticiteit in actie: Geplande impact versus de misleiding van de waargenomen impact

Bereik: Waarom generalisten triomferen in een gespecialiseerde wereld

Het verkennen van collectieve wijsheid: Onze uitnodiging om een aspirant-polymatenraad te vormen

Navigeren door tegenspoed: Leidinggeven op het kruispunt van bezuinigen of bezuinigen

Nabla Onthuld: Het decoderen van het symbool van veelzijdige genialiteit

Het Zelf overstijgen: Inleiding tot David Brooks’ ‘De Tweede Berg’.

Infobesitas: Lijdt uw prestatie aan een overdaad aan informatie?

Voorbij de grenzen: Een verhaal over het overbruggen van perspectieven voor innovatie

Groei opnieuw definiëren: Het cultiveren van blijvende waarde naast louter omvang

De symbiose van duurzame gezondheidsmonitoren en de Business Vitality Matrix

Samen zweven: Delta Air Lines’ Odyssee naar een cultuur van gelijkheid

Zinvolle impact bakken: Waarom uw bedrijfsmodel een zinvolle missie nodig heeft

Join Our Newsletter