De dynamiek van marktgebaseerd management onderzoeken

De dynamiek van marktgebaseerd management onderzoeken

“Good Profit: How Creating Value for Others Built One of the World’s Most Successful Companies” is een boek van Charles Koch, de CEO van Koch Industries. Het gaat in op de principes en methodologieën achter Market-Based Management (MBM) en hoe dit heeft bijgedragen aan het succes van Koch Industries.

In het boek legt Koch het concept van “goede winst” uit – winst die wordt verdiend door waarde te creëren voor anderen, of dat nu klanten, werknemers of de maatschappij zijn. Hij benadrukt het belang van langetermijndenken en investeren in innovatie, terwijl hij de waarde van het elimineren van verspilling, voortdurende verbetering en het handhaven van een cultuur van verantwoordelijkheid bespreekt. Koch geeft praktische voorbeelden, anekdotes en casestudy’s van Koch Industries om te illustreren hoe deze principes in hun bedrijfsvoering zijn toegepast.

Het boek benadrukt ook het belang van persoonlijke groei en integriteit, en legt de nadruk op het creëren van een omgeving die samenwerking en open communicatie aanmoedigt, en die individuen binnen een organisatie meer mogelijkheden geeft. Koch benadrukt het belang van het leren van mislukkingen, het aanpassen aan de veranderende marktdynamiek en het streven naar het verbeteren van bedrijfspraktijken.

Over het geheel genomen dient “Good Profit” als een gids voor het begrijpen en implementeren van de principes van marktgericht management en biedt het inzicht in hoe Koch Industries aanhoudend succes heeft geboekt door waarde voor anderen te creëren en een cultuur van voortdurende verbetering te bevorderen.

good-profit

Wat is marktgebaseerd management (MBM)?

Marktgeoriënteerd management (MBM) is een holistische benadering die theorie en praktijk combineert om organisaties te helpen effectief door veranderingen te navigeren en groei te bereiken. Het trekt lessen uit mislukkingen en successen om welvaart, vrede en organisatorische vooruitgang te stimuleren.

MBM benadrukt het belang van organisatiecultuur, die bestaat uit de reeks waarden die de identiteit, activiteiten en prioriteiten van een organisatie bepalen. Deze waarden geven vorm aan de manier waarop de organisatie externe aanpassing en interne integratie benadert. Bovendien spelen organisatorische waarden een belangrijke rol bij het vestigen van het bedrijfsmerk, het beïnvloeden van de publieke perceptie en het stimuleren van het rendement van de verkoop en het merkimago.

Door de principes van wederzijds voordeel toe te passen, stelt MBM individuen en organisaties in staat om op de lange termijn succesvol te zijn. Het richt zich op marketingprestaties, winstgevendheid en de rol van marketingstrategieën bij het opbouwen van bedrijfswinsten. Bovendien omvat MBM statistieken en analyses en erkent het de impact van technologie op marketing.

Over het algemeen biedt marktgericht management een kader voor het creëren van waarde voor individuen in gemeenschappen, teamleden binnen een organisatie en de maatschappij als geheel.

De fundamentele principes van Marktgebaseerd Management zijn:

 1. Visie: MBM begint met een duidelijke visie en begrip van wat een bedrijf wil bereiken. Deze visie dient als leidraad voor de organisatie.

 2. Deugdzaamheid en talenten: MBM benadrukt het belang van deugdzaamheid (integriteit, naleving van ethische normen) en talenten (de vaardigheden en capaciteiten van werknemers) voor het behalen van succes.

 3. Kennisprocessen: Kennis wordt beschouwd als een essentieel bedrijfsmiddel en organisaties worden aangemoedigd om systemen te creëren voor het effectief verwerven, delen en toepassen van kennis.

 4. Beslissingsrechten: MBM pleit voor gedecentraliseerde besluitvorming, waarbij individuen die het dichtst bij de situatie staan de macht krijgen om beslissingen te nemen. Dit verbetert de verantwoording en efficiëntie.

 5. Incentives: Goed gestructureerde incentives stemmen de belangen van individuen af op de doelstellingen van het bedrijf, waardoor waardecreatie en goede winst worden aangemoedigd.

 6. Delen van kennis: Open en transparante communicatie wordt bevorderd om kennis, beste praktijken en feedback in de hele organisatie te delen.

 7. Eigenaarschap: Werknemers aanmoedigen om te denken en te handelen als eigenaars, door verantwoordelijkheid te nemen voor hun werk en de impact ervan op het bedrijf.

 8. Perspectief op lange termijn: MBM benadrukt een langetermijnvisie, gericht op duurzaamheid en voortdurende verbetering in plaats van kortetermijnwinsten.

 9. Empowerment en verantwoording: Werknemers krijgen de bevoegdheid om te handelen en beslissingen te nemen binnen hun expertisegebied, maar ze worden ook verantwoordelijk gehouden voor hun acties en resultaten.

Marktgericht management biedt een gestructureerde aanpak voor organisaties om een cultuur van voortdurende verbetering, ethisch gedrag en waardecreatie te ontwikkelen. Het is met succes toegepast door Koch Industries en heeft de aandacht getrokken als model voor duurzaam en verantwoord bedrijfsbeheer.

Vergelijking met het RoundMap Framework

Marktgebaseerd management (MBM) is een managementfilosofie die ontwikkeld is door het Koch Industries conglomeraat en die de principes van de vrije markt binnen organisaties wil promoten. Volgens Koch omvat MBM vijf dimensies: visie, kennisprocessen, deugd en talenten, beslissingsrechten en stimulansen. De nadruk ligt op het in staat stellen van werknemers om beslissingen te nemen die het succes van de organisatie op de lange termijn bevorderen en om de organisatiestructuur en stimulansen af te stemmen op de principes van de vrije markt. 

Het RoundMap raamwerk daarentegen is een geïntegreerd bedrijfsraamwerk dat door Edwin Korver is ontwikkeld om het probleem van stagnerende of afnemende groei in organisaties aan te pakken. Het RoundMap raamwerk is bedoeld om organisaties te helpen veerkrachtiger en innovatiever te worden door zich te richten op acht hoofdgebieden: strategische positionering, bestuur, leiderschap & cultuur, financiën, markten & klanten, processen & systemen, producten & diensten, en leveranciers & partners.

Het belangrijkste verschil tussen de twee kaders ligt wellicht in hun aanpak. Hoewel beide gericht zijn op het bevorderen van organisatorisch succes op de lange termijn, legt MBM de nadruk op het mondiger maken van werknemers en het afstemmen van structuren en stimuleringsmaatregelen om de principes van de vrije markt te bevorderen. Het RoundMap raamwerk legt daarentegen de nadruk op een brede focus op verschillende organisatorische gebieden om uitdagingen voor groei aan te pakken en innovatie te bevorderen.

Het is de moeite waard om op te merken dat beide raamwerken voorstanders en tegenstanders hebben, en dat hun effectiviteit kan afhangen van de specifieke organisatorische context. Er is meer onderzoek nodig om de kaders grondig met elkaar te vergelijken en te evalueren.

Author

 • Edwin Korver

  Edwin Korver is a polymath celebrated for his mastery of systems thinking and integral philosophy, particularly in intricate business transformations. His company, CROSS-SILO, embodies his unwavering belief in the interdependence of stakeholders and the pivotal role of value creation in fostering growth, complemented by the power of storytelling to convey that value. Edwin pioneered the RoundMap®, an all-encompassing business framework. He envisions a future where business harmonizes profit with compassion, common sense, and EQuitability, a vision he explores further in his forthcoming book, "Leading from the Whole."

Share the Post:

Recent Articles

Connecting Dots: Mijn reis naar transformatief denken met RoundMap

Van hiërarchische beperkingen naar harmonische orkestraties: Organisatiedynamiek opnieuw vormgeven

Voorspellingen voor 2024: Navigeren door een jaar van transformatie en kansen

Authenticiteit in actie: Geplande impact versus de misleiding van de waargenomen impact

Bereik: Waarom generalisten triomferen in een gespecialiseerde wereld

Het verkennen van collectieve wijsheid: Onze uitnodiging om een aspirant-polymatenraad te vormen

Navigeren door tegenspoed: Leidinggeven op het kruispunt van bezuinigen of bezuinigen

Nabla Onthuld: Het decoderen van het symbool van veelzijdige genialiteit

Het Zelf overstijgen: Inleiding tot David Brooks’ ‘De Tweede Berg’.

Infobesitas: Lijdt uw prestatie aan een overdaad aan informatie?

Voorbij de grenzen: Een verhaal over het overbruggen van perspectieven voor innovatie

Groei opnieuw definiëren: Het cultiveren van blijvende waarde naast louter omvang

De symbiose van duurzame gezondheidsmonitoren en de Business Vitality Matrix

Samen zweven: Delta Air Lines’ Odyssee naar een cultuur van gelijkheid

Zinvolle impact bakken: Waarom uw bedrijfsmodel een zinvolle missie nodig heeft

Join Our Newsletter